Bestuur en secretariaat

Het bestuur van het NJCM bestaat uit ten minste een voorzitter, een vice-voorzitter (secretaris) en een penningmeester. Andere bestuursleden zijn verantwoordelijk voor een of meer portefeuilles.

De bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis en onbezoldigd in voor het NJCM. Het bestuur stuurt een professioneel secretariaat aan, bestaande uit een uitvoerend directeur en een administratief medewerker.

Bestuur

Ton van den Brandt

Voorzitter

Herman Veerbeek

Vice-voorzitter

Jos Witteveen

Penningmeester

Nina Kesar

Bestuurslid

Jeannette Kruseman

Bestuurslid

Daphina Misiedjan

Bestuurslid

Secretariaat

Franka Olujic

Uitvoerend directeur

Toos Verhaar

Administratief medewerker