Bestuur en medewerkers

Het bestuur van het NJCM bestaat uit ten minste een voorzitter, een vice-voorzitter (secretaris) en een penningmeester. Andere bestuursleden zijn verantwoordelijk voor één of meer portefeuilles. De bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis en onbezoldigd in voor het NJCM.

Het NJCM heeft een professioneel team in dienst wat samenwerkt als het bureau, met administratief medewerker Toos Verhaar en coördinator  Tessa Assies. Daarnaast werken binnen het project Pro Bono Connect interim-directeur PBC Veronika Pišorn en project coördinator PBC Gerjanne Leeuwis. Ook worden de organisatie en PBC in hun werk regelmatig ondersteund door stagiairs en/of werkstudenten, voornamelijk rechtenstudenten met een affiniteit voor mensenrechten die graag een bijdrage willen leveren aan het werk in de praktijk.

Bestuur

Kavita Hira

Voorzitter (Portefeuilles: Bureau/personeelszaken, Financiën, Strategie)

Vincent Grandia

Penningmeester (Portefeuilles: Financiën, Fondsenwerving, Stichting Boekerij/NTM)

Daun Hwang

Vicevoorzitter (Portefeuilles: Financiën, PBC, Lustrum)

Olivia den Hollander

Algemeen bestuurslid (Portefeuilles: Werkgroepen, Stichting Boekerij/NTM, Lustrum)

Sabine Park

Algemeen bestuurslid (Portefeuilles: Fondsenwerving, Strategie, Lustrum)

Pui Chi Lai

Algemeen bestuurslid (Portefeuilles: Werkgroepen, PBC)

Javid Aloritz

Algemeen bestuurslid (Portefeuilles: Fondsenwerving, Lustrum)

Medewerkers

Toos Verhaar

Administratief medewerker

Tessa Assies

Coördinator NJCM bureau

Cindy Broekhuijsen

Communicatiemedewerker NJCM & PBC

Veronika Pišorn

Interim-directeur PBC

Gerjanne Leeuwis

Projectcoördinator PBC. Daarnaast werkt Gerjanne enkele uren als projectmedewerker bij het NJCM.