Bestuur en medewerkers

Het bestuur van het NJCM bestaat uit ten minste een voorzitter, een vice-voorzitter (secretaris) en een penningmeester. Andere bestuursleden zijn verantwoordelijk voor een of meer portefeuilles. De bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis en onbezoldigd in voor het NJCM.

Het NJCM heeft daarnaast een professioneel team bestaande uit een uitvoerend directeur, een litigation director (tevens advocaat en verantwoordelijk voor het PILP), een projectcoordinator voor Pro Bono Connect, projectmedewerkers, een tijdelijke secretaris ad interim en een administratief medewerker.

Bestuur

Monique Steijns

Voorzitter

Akbal Mohamed

Penningmeester

Daphina Misiedjan

Bestuurslid

Medewerkers

Franka Olujic

Uitvoerend directeur NJCM

Kiki Udding

Secretaris ad interim NJCM

Toos Verhaar

Administratief medewerker

Jelle Klaas

Litigation director NJCM en advocaat in dienstbetrekking PILP

Merel Hendrickx

Advocaat in dienstbetrekking PILP

Rosa Beets

Jurist PILP

Zinaida Kantarevic

Juridisch secretaris PILP