Bestuur en medewerkers

Het bestuur van het NJCM bestaat uit ten minste een voorzitter, een vice-voorzitter (secretaris) en een penningmeester. Andere bestuursleden zijn verantwoordelijk voor een of meer portefeuilles. De bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis en onbezoldigd in voor het NJCM.

Het NJCM heeft daarnaast een professioneel team bestaande uit een uitvoerend directeur, een litigation director (tevens advocaat en verantwoordelijk voor het PILP), een projectcoordinator voor Pro Bono Connect, een drietal (interim) projectmedewerkers en een administratief medewerker.

Bestuur

Ton van den Brandt

Voorzitter

Nina Kesar

Vice-voorzitter

Jos Witteveen

Penningmeester

Jeannette Kruseman

Bestuurslid

Daphina Misiedjan

Bestuurslid

Monique Oudenaarden-Steijns

Bestuurslid

Herman Veerbeek

Bestuurslid

Medewerkers

Franka Olujic

Uitvoerend directeur

Jelle Klaas

Litigation director, advocaat PILP

Merel Hendrickx

Projectmedewerker PILP

Daun Hwang

Projectmedewerker PILP

Toos Verhaar

Administratief medewerker