Pro Bono Connect

Eind 2015 lanceerde het NJCM het ‘clearinghouse’ Pro Bono Connect: een project dat bemiddelt tussen maatschappelijke organisaties met een juridische vraag en advocaten die gratis juridisch advies willen verlenen.

Dertien Nederlandse topkantoren doen mee aan de pilot en stellen hun diensten beschikbaar aan Pro Bono Connect. Tientallen organisaties zijn inmiddels geholpen met hun juridische vraagstukken. Hierbij een aantal ervaringen:

In het eerste half jaar na oprichting hebben we twee verzoeken ingediend en waren beide keren blij verrast over de reactiesnelheid en de kundigheid van Pro Bono Connect. De samenwerking verliep plezierig. En we zijn vervolgens uitstekend geholpen door twee top advocatenkantoren.’
– Greenpeace International Nederland

‘Door jullie professionaliteit en expertise was niet alleen de doelmatige en efficiënte oprichting van onze stichting geborgd, er werd ook rekening gehouden met de betekenis van de oprichtingsdatum.’
– The Widow’s Foundation

Contact

Pro Bono Connect wordt geleid door Alexandra Vader – De Rooy.
Van 1 december 2016 tot 1 april 2017 wordt zij vervangen door Lara Talsma.

info@probonoconnect.nl
020-240 29 56

Laatste nieuws

Ga voor het laatste nieuws over Pro Bono Connect naar probonoconnect.nl.