Over het NTM

Het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) is een uitgave van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten.

Het NTM is gericht op het verspreiden van informatie over ontwikkelingen met betrekking tot de rechten van de mens, voor het belang dat is voor de Nederlandse rechtsorde van het Nederlandse buitenlandbeleid.

Het NTM verschijnt viermaal per jaar. Het tijdschrift bevat meer wetenschappelijke artikelen, kronieken en opinies over actuele mensenrechtelijke vraagstukken. Ook verschijnt in het NTM regelmatig nieuws van de Vereniging NJCM, zoals verslagen van seminars en de jaarverslagen. Het NTM wordt verspreid onder ongeveer 1.100 NJCM-leden en 150 abonnees en bevindt zich in alle juridisch-wetenschappelijke bibliotheken. Kort na verschijning zijn de stukken open access beschikbaar via Radboud University Press.

Het lezerspubliek van het NTM bestaat grotendeels uit juristen die werkzaam zijn in de wetenschap, binnen de rijksoverheid, de politiek van de rechtspraak. Een deel van de lezers is afkomstig uit de advocatuur en van niet-gouvernementele organisaties op het terrein van de mensenrechten.

Uitnodiging auteurs

De redactie van het NTM nodigt auteurs van harte uit bijdragen ter publicatie voor te leggen. Het tijdschrift biedt ruimte voor bijdragen met een duidelijk verdiepend en wetenschappelijk karakter, die wat omvangrijker zijn dan bij andere Nederlandse tijdschriften. Deze artikelen en beschouwingen worden beoordeeld op hun wetenschappelijke kwaliteit en leesbaarheid. Ook is er ruimte in het NTM voor (afwijkende) opinies, korte stukken waarin een opvatting centraal staat over een actueel onderwerp, en voor beschouwingen, waarin wetenschappelijk onderzoek wordt gepresenteerd van actuele ontwikkelingen op een bepaald rechtsterrein.

De beoordeling van wetenschappelijke bijdragen in principe door middel van peer review door de redactie. Zo nodig zijn deskundigen van buiten de redactie ingezet. De peer review vindt ‘dubbelblind’ plaats: de anonimiteit van zowel alle auteurs als referenten wordt gewaarborgd. De redactie beslist over de uiteindelijke plaatsing van de bijdrage en kan de auteur verzoeken om aanpassingen te doen.

Houd bij de levering van bijdragen rekening met de auteursrichtlijnen. Het volgen van de richtlijnen bespoedigt de publicatie en bespaart werkzaamheden (= kosten) bij de verdere verwerking van de bijdrage. Dit blijft het voor de uitgever (Stichting NJCM-Boekerij) mogelijk om het tijdschrift voor een geringe prijs voor de lezers aan te bieden.

In overleg met de redactie is het mogelijk om bijdragen voor het tijdschrift, in plaats van in het Nederlands, te schrijven in het Engels.

Auteurs ontvangen geen vergoeding; de reprorechten van de Stichting NJCM-Boekerij van derden ontvangt bij de overname van artikelen die gestort zijn in het VN-fonds voor slachtoffers van foltering. Als een auteursakkoord gaat met publicatie van de bijdrage in het NTM gaat hij/zij automatisch ook akkoord met digitale publicatie via de Radboud University Press portals.

Lees hier de auteursrichtlijnen

Deadlines 2023 en 2024

Auteurs die een stuk willen voorleggen aan de redactie kunnen dit doen aan de hand van de volgende gegevens:

  • NTM 48-4: 21 augustus 2023
  • NTM 49-1: 12 november 2023
  • NTM 49-2: 4 februari 2024
  • NTM 49-3: 21 april 2024
  • NTM 49-4: 18 augustus 2024

U kunt uw stuk in Word-formaat opsturen aan de redactiesecretaris Nathalie Schnabl: NJCM-Bulletin@LAW.leidenuniv.nl. Kijk voor meer informatie over het NTM op de website.