Kinderrechten & klimaat

06/02/20, 18.30 - 20.30 uur, Campus Den Haag, locatie Wijnhaven, zaal 3.46

Ieder jaar sterven wereldwijd drie miljoen kinderen aan klimaat gerelateerde ziektes, zoals luchtweginfecties (KidsRights Report 2016). Het aantal natuurrampen neemt daarbij steeds toe. Het welzijn en de rechten van kinderen staan hierdoor onder druk.
Ook Nederlandse kinderen maken zich zorgen over het klimaat: 30 procent zegt hier wel eens wakker van te liggen (Kidsweek, november 2019). Reden voor het NJCM om de klimaatcrisis vanuit kinderrechtelijk perspectief te bezien.

De jeugd van tegenwoordig blijft niet langer afwachten tot volwassenen er iets aan doen. Steeds meer kinderen vragen zelf om aandacht voor het klimaat en een schoon milieu. Dat doen ze door te demonstreren, toespraken te houden of deelname in het publieke debat, maar onlangs ook met een officiële klacht bij het VN-Kinderrechtencomité.

De jongeren die de klacht indienden stellen dat overheden te weinig doen om de klimaatcrisis het hoofd te bieden en dat hun kinderrechten hierdoor worden geschonden. Denk bijvoorbeeld aan het belang van het kind (artikel 3), het recht op leven (artikel 6) en het recht op gezondheid (artikel 24) uit het VN-Kinderrechtenverdrag. Hitte, droogte, overstromingen, stormen en luchtvervuiling bedreigen vanaf de geboorte van kinderen hun recht op leven. Hun mentale en fysieke gezondheidsklachten worden alsmaar groter en culturen dreigen te verdwijnen door de stijgende zeespiegel of de smeltende ijskappen.

Nederlandse kinderen konden niet meedoen aan de klacht bij het Kinderrechtencomité, omdat Nederland het klachtrecht bij het Kinderrechtenverdrag nog niet heeft geratificeerd. Wel zetten zij zich op andere manieren in voor het klimaat en tegen milieuvervuiling, bijvoorbeeld als mede-eisers in de Klimaatzaak van Urgenda.

Tijdens het seminar op 6 februari 2020 gaan we met deskundigen en het publiek onder andere in op de impact van de klimaatcrisis op kinderrechten, de vraag in hoeverre kinderen ‘klimaatrechten’ hebben en de kans van slagen van de klimaatklacht bij het VN-Kinderrechtencomité.

Sprekers

prof. mr. Jaap Doek, oud-voorzitter VN-Kinderrechtencomité en emeritus hoogleraar familie- en jeugdrecht, VU Amsterdam
dr. Margaretha Wewerinke-Singh, universitair docent mensenrechten en klimaat, Universiteit Leiden
Werner Schouten, voorzitter Jonge Klimaatbeweging

Gespreksleider

mr. dr. Goos Cardol, onderzoeker bij Zuyd University of Applied Sciences en voorzitter van de werkgroep Jeugd- en Gezondheidsrecht van het NJCM

Praktische informatie

Donderdag 6 februari 2020
Van 18.30 tot 20.30 uur met aansluitend een borrel, inloop vanaf 18.00 uur
Campus Den Haag, locatie Wijnhaven (Turfmarkt 99, Den Haag), zaal 3.46

Entree

GRATIS voor iedereen behalve advocaten die opleidingspunten willen behalen.

Advocaten

Advocaten kunnen 2 PO-punten behalen voor deelname aan dit seminar. Zij dienen zelf te beoordelen of de inhoud van het seminar hun vakbekwaamheid ten goede komt en aldus opleidingspunten oplevert. Het NJCM verstrekt een bewijs van deelname. Voor deze advocaten kost deelname €125,-.

Aanmelden

njcm@law.leidenuniv.nl