Lidmaatschap

Het NJCM blijft zich inzetten voor mensenrechten in Nederland. Wil je ons werk steunen? Word dan lid!
Het lidmaatschap van het NJCM staat open voor juristen, rechtenstudenten en alle anderen – ook rechtspersonen – die de mensenrechten in Nederland aan het hart gaan.

Aanmelden als lid

Bij het NJCM-lidmaatschap is een abonnement op het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) inbegrepen, en binnenkort ook toegang tot het digitale archief. Bij aanmelding ontvang je alle nummers van de lopende jaargang.

Het lidmaatschap kan op ieder tijdstip in het jaar ingaan en loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie is verschuldigd over het hele lopende jaar. Opzegging dient voor 1 oktober van het lopende jaar te geschieden.

De contributie bedraagt in 2020 voor studenten €35,00, voor particulieren €54,00 en voor rechtspersonen €79,50 per jaar. Wil je dat het lidmaatschapsgeld automatisch wordt afgeschreven? Download dan hier het machtigingsformulier.

Door lid te worden geef je aan dat je het werk van het NJCM ondersteunt en ontvang je een kleine korting ten opzichte van abonnees. Als lid heb je bovendien stemecht op de Algemene Ledenvergadering en kun je actief worden in een van de werkgroepen. Ook geniet je als lid korting op de publicaties van de Stichting NJCM-Boekerij.

Online aanmelden

Offline aanmeldformulier (pdf)

Word vrijwilliger

Ben je lid en wil je actief bijdragen aan het werk van het NJCM? Word dan vrijwilliger bij één van de werkgroepen.

Het zijn de leden van de werkgroepen die de brieven, commentaren en rapportages namens het NJCM schrijven. Het zijn de leden van de werkgroepen die de seminars van het NJCM organiseren.

Er zijn werkgroepen actief op het terrein van duurzaam ondernemen, Europees recht, Gezondheidsrecht, de internationale toetsingsmechanismen, (internationaal) Strafrecht, Jeugdrecht, Staats- en Bestuursrecht en Vreemdelingenrecht.

Fiscale voordelen – ANBI

Het lidmaatschap van het NJCM is aftrekbaar van de belasting. De Vereniging NJCM is in 2007 door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft een aantal fiscale voordelen:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Downloads