Lidmaatschap

Het NJCM zet zich in voor de bescherming van mensenrechten in Nederland. Wil je ons werk steunen? Word dan lid! Het lidmaatschap van het NJCM staat open voor juristen, rechtenstudenten en alle anderen – ook rechtspersonen – die de mensenrechten in Nederland aan het hart gaan.

Aanmelden als lid

Door lid te worden ondersteun je het NJCM bij zaken waarin we opkomen voor vrijheid en gelijkheid. Ook kan je door middel van onze seminars leren hoe de wet mensenrechten kan beschermen bij huidige maatschappelijke problemen. Als lid ondersteun jij niet alleen ons werk en kan je alle seminars bijwonen, ook kan je jouw kennis en vaardigheden in de praktijk brengen: help ons met de zaken waar jij je hard voor wilt maken, laat jouw juridische gedachten los op wetsvoorstellen door deel te nemen in onze werkgroepen en organiseer seminars met andere experts. Bij het NJCM-lidmaatschap is een abonnement op het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) inbegrepen en toegang tot het digitale archief. Bij aanmelding ontvang je alle nummers van de lopende jaargang.

Het lidmaatschap kan op elk moment in het jaar ingaan en loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie geldt voor het hele lopende jaar. Opzegging dient voor 1 oktober van het lopende jaar te geschieden.

De contributie bedraagt in 2023 voor studenten €37,50, voor particulieren €59,00 en voor rechtspersonen €99,50 per jaar. Wil je dat het lidmaatschapsgeld automatisch wordt afgeschreven? Download dan hier het machtigingsformulier.

Als lid geef je aan dat je het werk van het NJCM ondersteunt en ontvang je een kleine korting ten opzichte van abonnees. Leden hebben stemrecht op de Algemene Ledenvergadering en kunnen actief worden in een van de werkgroepen. Ook geniet je als lid korting op de publicaties van de Stichting NJCM-Boekerij.

Word lid 

Offline aanmeldformulier (pdf)

Word vrijwilliger

Ben je lid en wil je actief bijdragen aan het werk van het NJCM? Word dan vrijwilliger bij een van de werkgroepen.

Het zijn de leden van de werkgroepen die de brieven, commentaren en rapportages namens het NJCM schrijven en de seminars van het NJCM organiseren.

Er zijn werkgroepen actief op het terrein van duurzaam ondernemen, Europees recht, (internationaal) Strafrecht, Jeugdrecht, Staats- en Bestuursrecht, verdragsrapportages en Vreemdelingenrecht.

Fiscale voordelen – ANBI

De Vereniging NJCM is in 2007 aangewezen door de Belastingdienst als algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft een aantal fiscale voordelen:

  • een ANBI hoeft geen succesierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • Een donateur van een ANBI kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken binnen de daarvoor geldende regels.

Fiscaal wordt onderscheid gemaakt tussen gewone giften en periodieke giften:

  • Gewone giften kunnen worden afgetrokken wanneer zij meer bedragen dan 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van €60. Het maximaal aftrekbare bedrag van gewone giften is 10% van uw drempelinkomen.
  • Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar. Er geldt geen drempel voor aftrek.

Privacyverklaring NJCM, versie 23 februari 2021

Lees hier de privacyverklaring van NJCM.

Downloads