Stichting NJCM-Boekerij

Wat doet de Boekerij?

De Stichting NJCM-Boekerij is opgericht in 1982 met het doel: de non-commerciële uitgave van boeken, proefschriften en andere publicaties op het terrein van de mensenrechten. De Boekerij geeft het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) uit. Met een oplage van oplage van ruim 1.450 exemplaren en een gemiddelde omvang van 600 pagina’s is het NTM het grootste Nederlandstalige vaktijdschrift op het gebied van de mensenrechten.

De nadruk bij de uitgaven van de Boekerij ligt, gezien de focus en reikwijdte van het NJCM, op Nederlandstalige werken. Wanneer een auteur zich meldt met een verzoek om zijn of haar werk uit te geven, treedt één van de bestuursleden op als contactpersoon. De contactpersoon zal, eventueel in overleg met een referent, het manuscript beoordelen. Daarbij spelen de kwaliteit van het werk en de mate waarin het voldoet aan de algemene doelstellingen een belangrijke rol. Bij een positief oordeel zal een offerte worden uitgebracht en kan een overeenkomst worden gesloten.

De Boekerij stort regelmatig bijdragen in het VN-Fonds voor slachtoffers van foltering in Genève. Deze bijdragen zijn afkomstig van de vergoedingen verschuldigd aan de Boekerij voor het citeren uit of kopiëren van diens uitgaven.

Jaarverslag 2015

De Stichting NJCM-Boekerij geeft het NTM/NJCM-Bulletin uit en losse publicaties die de mensenrechten betreffen. NTM/NJCM-Bulletin jaargang 40 (2015) heeft een omvang van 558 pagina’s en wordt gezonden aan NJCM-leden en abonnees. Van de aan de Boekerij verschuldigde vergoedingen voor het overnemen van artikelen uit het NTM/NJCM-Bulletin wordt door het NJCM de helft gestort op de rekening van het VN-Fonds voor slachtoffers van foltering te Genève. Dit is ook in 2015 gebeurd in november (€ 3.240). Het bedrag over 2014 werd in april 2015 overgemaakt (€ 4.730).

In 2015 verschenen twee publicaties bij de Boekerij:

  • nr. 55, ‘Vrouwe Justitia zucht en steunt. Hoe houden we de rechtsstaat toekomstbestendig?’ naar aanleiding van het gelijknamige lustrumcongres ter gelegenheid van NJCM’s 40-jarig bestaan in 2014.
  • nr. 56, ’Jongensbesnijdenis bezien vanuit het mensenrechtelijk perspectief’, een bundel samengesteld door de werkgroep Jeugdrecht & Gezondheidsrecht van het NJCM.

Bestuursleden zijn:

  • M.K. (Mielle) Bulterman (voorzitter)
  • H.J.E. (Herman) Veerbeek (penningmeester)
  • G.J.M (Trudy) Veerman (secretaris)

Eerdere jaarverslagen

Jaarverslag Stichting NJCM-Boekerij 2014.
Jaarverslag Stichting NJCM-Boekerij 2013.

Oudere jaarverslagen kunt u opvragen via het secretariaat.

Publicaties

In de reeks van de Stichting NJCM-Boekerij verschenen 56 publicaties. Zie onder Publicaties de volledige lijst en het bestelformulier.