Stichting NJCM-Boekerij

Wat doet de Boekerij?

De Stichting NJCM-Boekerij is opgericht in 1982 met het doel: de non-commerciële uitgave van boeken, proefschriften en andere publicaties op het terrein van de mensenrechten. De Boekerij geeft het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) uit. Met een oplage van oplage van 1.450 exemplaren en een gemiddelde omvang van 600 pagina’s is het NTM het grootste Nederlandstalige vaktijdschrift op het gebied van de mensenrechten.

De nadruk bij de uitgaven van de Boekerij ligt, gezien de focus en reikwijdte van het NJCM, op Nederlandstalige werken. Wanneer een auteur zich meldt met een verzoek om zijn of haar werk uit te geven, treedt één van de bestuursleden op als contactpersoon. De contactpersoon zal, eventueel in overleg met een referent, het manuscript beoordelen. Daarbij spelen de kwaliteit van het werk en de mate waarin het voldoet aan de algemene doelstellingen een belangrijke rol. Bij een positief oordeel zal een offerte worden uitgebracht en kan een overeenkomst worden gesloten.

De Boekerij stort regelmatig bijdragen in het VN-Fonds voor slachtoffers van foltering in Genève. Deze bijdragen zijn afkomstig van de vergoedingen verschuldigd aan de Boekerij voor het citeren uit of kopiëren van diens uitgaven.

Jaarverslag 2018

De Stichting NJCM-Boekerij geeft het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten | NJCM-Bulletin (NTM) uit. Ook worden boeken op het gebied van de mensenrechten uitgegeven. NTM/NJCM-Bulletin jaargang 43 (2018) heeft een omvang van bijna 700 pagina’s. Het tijdschrift wordt gezonden aan alle NJCM-leden en aan abonnees. Van de aan de Boekerij verschuldigde vergoedingen voor het overnemen van artikelen uit het NTM wordt door het NJCM de helft overgemaakt aan het VN-Fonds voor slachtoffers van foltering te Genève. Dit is ook in 2018 gebeurd (€ 5.890,˗).

In 2018 verscheen boek nummer 57 bij de Stichting NJCM-Boekerij. In het kader van de Thoolen NJCM-scriptieprijs is de winnende scriptie van Sylvie McCallum Rougerie gepubliceerd: Police Failures to Combat Sexual Assoult: Lessons from International and Regional Human Rights law for Improving Accountability under the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

Oudere jaarverslagen kunt u opvragen via het secretariaat.

Bestuur

Bestuursleden van de Stichting NJCM-Boekerij zijn:

  • M.K. (Mielle) Bulterman (voorzitter)
  • A. (Akbal) Mohamed (penningmeester)
  • N.R. (Nelleke) Koffeman
  • J. (Jasper) Krommendijk

Recente publicaties

Hier treft u een overzicht van alle publicaties die zijn verschenen bij de Stichting NJCM-Boekerij.
Publicaties die nog op voorraad zijn, kunt u bestellen via het bestelformulier.

Police Failures to Combat Sexual Assault

S. McCallum Rougerie, Scriptieprijs, 2018, nr. 57 / € 12,50 (leden: €10,-)

Jongensbesnijdenis bezien vanuit mensenrechtelijk perspectief

G. Cardol, T. Veerman & A. Wolthuis (red.), 2015, nr. 56 / € 22,50 (leden: € 20,-)

Vrouwe Justitia zucht en steunt. Hoe houden we de rechtsstaat toekomstbestendig?

N. Achterberg, T. van den Brandt, e.a. (red.), Lustrumbundel, 2015, nr. 55 / € 12,50 (leden: € 10,-)

Het recht op bronbescherming: hoe verder na Voskuil en Sanoma?

S. Poppelaars, Scriptieprijs, 2014, nr. 54 / € 12,50 (leden: € 10,-)

Kindvriendelijke opsluiting. Gesloten plaatsing van jeugdigen in het licht van mensenrechten

C. Forder, W. Duijst & A. Wolthuis (red.), 2012, nr. 53 / € 29,50 (leden: 27,-)

Building on Basic Principles, 25 Years Lawyers for Lawyers 15 April 2011

Lawyers for Lawyers, 2011, nr. 52 / € 15,- (leden: € 12,50)

60 jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een lichtend voorbeeld?

Special NTM/NJCM-Bulletin, 2010, nr. 51 / € 22,50 (leden: € 17,50)

Inspiratie voor mensenrechteneducatie, Democratisch burgerschap en mensenrechten in het (burgerschaps)onderwijs

B. Oomen & M. Vrolijk, 2010, nr. 50 / € 15,- (leden: € 12,50)