Stichting NJCM-Boekerij

Wat doet de Boekerij?

De Stichting NJCM-Boekerij is opgericht in 1982 met het doel: de non-commerciële uitgave van boeken, proefschriften en andere publicaties op het terrein van de mensenrechten. De Boekerij geeft het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) uit.

De nadruk bij de uitgaven van de Boekerij ligt, gezien de focus en reikwijdte van het NJCM, op Nederlandstalige werken. Wanneer een auteur zich meldt met een verzoek om zijn of haar werk uit te geven, treedt één van de bestuursleden op als contactpersoon. Deze contactpersoon zal, eventueel in overleg met een referent, het manuscript beoordelen. Daarbij spelen de kwaliteit van het werk en de mate waarin het voldoet aan de algemene doelstellingen van het NJCM een belangrijke rol. Bij een positief oordeel zal een offerte worden uitgebracht en kan een overeenkomst worden gesloten.

De Boekerij stort regelmatig bijdragen in het VN-Fonds voor slachtoffers van foltering in Genève. Deze bijdragen zijn afkomstig van de vergoedingen verschuldigd aan de Boekerij voor het citeren uit of kopiëren van diens uitgaven.

Het NTM

De Stichting NJCM-Boekerij geeft het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) uit. Ook worden boeken op het gebied van de mensenrechten uitgegeven.

Het tijdschrift is een kwartaalblad dat wordt verspreid onder NJCM-leden en abonnees, waaronder universitaire bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek. Leden hebben met een eigen inlog op njcm.nl ook digitaal toegang tot het NTM. Dit betreft vooralsnog alle nummers sinds 2001. Papieren exemplaren zijn los verkrijgbaar via het secretariaat. Verder is het NTM digitaal beschikbaar via de Navigator van Wolters Kluwer.

In het boekjaar 2021 (jaargang 46) zijn 4 nummers van het NTM verschenen met in het totaal 567 pagina’s (2020: 601, 2019: 521). Het NTM had in 2021 een oplage van 1.400 exemplaren.

Van de aan de Boekerij verschuldigde vergoedingen voor het overnemen van artikelen uit het NTM wordt door het NJCM de helft overgemaakt aan het VN-Fonds voor slachtoffers van foltering. Dit is ook in 2021 gebeurd (€ 1.316,˗).

De Stichting NJCM-Boekerij telde eind 2021 106 abonnees. Er waren dat jaar 9 opzeggingen en 1 aanmelding, waardoor de teller begin 2020 op 114 abonnees stond.

Het bestuur bestond in 2021 uit: mr. Mielle Bulterman (voorzitter), Akbal Mohamed (penningmeester, tot september), mr. dr. Nelleke Koffeman (secretaris), mr. dr. Quirine Eijkman en mr. dr. Jasper Krommendijk (bestuursleden).

Via deze link kunt u het volledig jaarverslag 2021 inzien: JAARREKENING 2021 NJCM Boekerij

Oudere jaarverslagen kunt u opvragen via het secretariaat.

Bestuur 2023

Bestuursleden van de Stichting NJCM-Boekerij zijn:

mr. drs. I.O. (Olivia) den Hollander – voorzitter
dhr. V. (Vincent) Grandia – penningmeester
mr. dr. N.R. (Nelleke) Koffeman – secretaris
mr. dr. Q.A.M. (Quirine) Eijkman – bestuurslid
Prof. dr. J. (Jasper) Krommendijk – bestuurslid

Recente publicaties

Hier treft u een overzicht van alle publicaties  die zijn verschenen bij de Stichting NJCM-Boekerij.
Publicaties die nog op voorraad zijn, kunt u bestellen via het bestelformulier.

Climate Justice Before International Human Rights Adjudicators

I. de Jong, Scriptieprijs 2021, 2022, nr. 59 / € 12,50 (leden: €10,-)

Combating Sexixm through Human Rights. Present and potential protection in Europe

L. van der Meulen, Scriptieprijs 2019, 2021, nr. 58 / € 12,50 (leden: € 10,-)

Police Failures to Combat Sexual Assault

S. McCallum Rougerie, Scriptieprijs, 2018, nr. 57 / € 12,50 (leden: €10,-)

Jongensbesnijdenis bezien vanuit mensenrechtelijk perspectief

G. Cardol, T. Veerman & A. Wolthuis (red.), 2015, nr. 56 / € 22,50 (leden: € 20,-)

Vrouwe Justitia zucht en steunt. Hoe houden we de rechtsstaat toekomstbestendig?

N. Achterberg, T. van den Brandt, e.a. (red.), Lustrumbundel, 2015, nr. 55 / € 12,50 (leden: € 10,-)

Het recht op bronbescherming: hoe verder na Voskuil en Sanoma?

S. Poppelaars, Scriptieprijs, 2014, nr. 54 / € 12,50 (leden: € 10,-)

Kindvriendelijke opsluiting. Gesloten plaatsing van jeugdigen in het licht van mensenrechten

C. Forder, W. Duijst & A. Wolthuis (red.), 2012, nr. 53 / € 29,50 (leden: 27,-)

Building on Basic Principles, 25 Years Lawyers for Lawyers 15 April 2011

Lawyers for Lawyers, 2011, nr. 52 / € 15,- (leden: € 12,50)

60 jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een lichtend voorbeeld?

Special NTM/NJCM-Bulletin, 2010, nr. 51 / € 22,50 (leden: € 17,50)

Inspiratie voor mensenrechteneducatie, Democratisch burgerschap en mensenrechten in het (burgerschaps)onderwijs

B. Oomen & M. Vrolijk, 2010, nr. 50 / € 15,- (leden: € 12,50)