Public Interest Litigation Project (PILP)

In 2014 lanceerde het NJCM een voor ons land unieke pilot: het Public Interest Litigation Project (PILP-NJCM). Daarmee opende het NJCM de mogelijkheid van strategisch procederen voor mensenrechten in Nederland: het aanpakken van mensenrechtenschendingen in de rechtszaal. Sinds 1 juli 2023 heeft PILP-NJCM haar eigen rechtsvorm gekregen en is Stichting PILP ontstaan. Stichting PILP is een advocatenkantoor zonder winstoogmerk.

Waarom PILP-NJCM?

Het NJCM zet zich al meer dan veertig jaar in voor de bescherming van mensenrechten in Nederland, onder meer door nieuw beleid en wetgeving te toetsen aan mensenrechtelijke standaarden en waar nodig te lobbyen voor verandering.

Deze middelen leiden echter niet altijd tot het gewenste resultaat. Sommige ‘dossiers’ bevinden zich jarenlang in een (politieke) impasse en vergen een nieuwe aanpak. In die gevallen kan strategisch procederen leiden tot duurzame sociale en juridische veranderingen in Nederland.

De zaken die onder de vlag van het PILP-NJCM worden opgepakt, draaien altijd om één of meer mensenrechten en dienen het algemeen belang.

Een project waarbij wordt gezocht naar mogelijkheden om via een juridische weg de mensenrechten in Nederland te bevorderen: dat is een prachtige aanwinst.
– Egbert Myjer, voormalig rechter bij het Europees Hof voor de rechten van de Mens

Contact Stichting PILP

https://pilp.nu/
contact@pilp.nu
+31(0)202610191