Over het NJCM

Hier lees je wat het NJCM doet en hoe het is georganiseerd.

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) is in 1974 opgericht als de Nederlandse sectie van de International Commission of Jurists (ICJ). Het is uitgegroeid tot een gezaghebbende organisatie die zich met succes inzet voor de bescherming van mensenrechten in Nederland en het Nederlandse buitenlandse beleid.

Het NJCM draait op vrijwilligers. Deze deskundige en betrokken mensen houden de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen steeds scherp in de gaten. Zij becommentariëren wetsvoorstellen en het regeringsbeleid en schrijven schaduwrapportages voor internationale mensenrechtencomités. Zij benaderen politici, beleidsmakers, journalisten, en mensenrechtenorganisaties op (inter)nationaal niveau: alles om het belang van mensenrechten op de agenda te houden.

Het NJCM vindt het belangrijk dat een diverse groep professionals kennis heeft van mensenrechten en de ontwikkelingen op dat terrein. Daarom organiseert het NJCM seminars en andere bijeenkomsten over actuele thema’s. Bovendien geeft het NJCM sinds 1976 het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) uit. Al meer dan 40 jaar is het NTM het belangrijkste vaktijdschrift over mensenrechten in Nederland.

Samen weet je meer en sta je sterker. Daarom is het NJCM initiatiefnemer en lid van diverse fora op het terrein van de mensenrechten. Denk bijvoorbeeld aan de Commissie Meijers, het Breed Mensenrechten Overleg (BMO), het Breed Mensenrechten Overleg Nederland (BMO NL) en het Platform Mensenrechteneducatie (PMRE). Recentelijk is daar de Mensenrechtendialoog bij gekomen, gericht op de discussie met de Tweede Kamer, en de samenwerking met Kompass, een organisatie die NGO’s helpt politiek impact te maken.

International Commission of Jurists

Het NJCM is onderdeel van de International Commission of Jurists (ICJ): een internationale non-gouvernementele organisatie gevestigd in Genève die wereldwijd opkomt voor de rechtsstaat en de naleving van de mensenrechten. De ICJ omvat meer dan zeventig nationale secties en geaffilieerde organisaties die onafhankelijk opereren. Er zijn zestig prominente juristen aan de ICJ verbonden. Uit Nederland is dat prof. Egbert Myjer. Voor haar werk ontving de ICJ de eerste ‘European Human Rights Prize’ (1980), de ‘Wateler Peace Prize’ (1984), de Erasmus Prijs (1989) en de ‘United Nations Human Rights Prize’ (1993).

Civil Liberties Union for Europe

Op het niveau van de Europese Unie is het NJCM verbonden aan, en één van de oprichters van, de Civil Liberties Union for Europe (Liberties). Deze organisatie is ontstaan uit de samenwerking van een aantal gelijkgezinde organisaties uit verschillende EU-lidstaten die samen de European Liberties Platform vormden. In dat kader wordt vooral informatie over mensenrechten in eigen land gedeeld op liberties.eu

Organisatie

Het NJCM telt meer dan duizend leden en is een organisatie van vrijwilligers. De actieve leden verenigen zich in thematische werkgroepen rond een bepaald rechtsgebied. Iedere werkgroep wordt bijgestaan door een gecommitteerde: een prominente deskundige die van een afstandje meedenkt met de werkgroep.

Het NJCM wordt geleid door een bestuur, bestaande uit ten minste een voorzitter, een secretaris (vice-voorzitter) en een penningmeester. Andere bestuursleden zijn verantwoordelijk voor een of meer specifieke portefeuilles. Ook de bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis en onbezoldigd in voor het NJCM. Zij sturen een betaald secretariaat aan, bestaande uit een uitvoerend directeur en een administratief medewerker. Het bestuur laat zich adviseren door een College van Aanbeveling. Het bestuur legt financiële en inhoudelijke verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Lees hier NJCM’s Jaarverslag over 2019 (financieel en inhoudelijk) en de Statuten van de Vereniging NJCM.

Het College van Aanbeveling bestaat uit:

  • mr. dr. Quirine Eijkman, Lid College voor de Rechten van de Mens, verbonden aan Hogeschool Utrecht en Universiteit Leiden
  • mr. Folkert Jensma, NRC Handelsblad
  • drs. Dirk Steen, Steen Consultancy

Werkgroepen

De actieve leden van het NJCM hebben zich georganiseerd in thematische werkgroepen rond een bepaald rechtsgebied. Zij houden de ontwikkelingen op hun terrein scherp in de gaten en nemen actie wanneer de situatie erom vraagt: een brief aan de minister of het parlement over wetsvoorstellen of beleidsvoornemens die niet voldoen aan de mensenrechtenstandaarden of een rapportage aan de Verenigde Naties over de naleving van een verdrag. Ook organiseren de leden seminars en andere bijeenkomsten over actuele onderwerpen. Daarnaast verrichten de leden van de werkgroepen juridisch onderzoek voor strategische procedures van het Public Interest Litigation Project (PILP) van het NJCM. Meer informatie over de verschillende werkgroepen vind je hier.

Geïnteresseerd?

Denk je dat je een bijdrage kan leveren, of wil je het NJCM ondersteunen?

Word lid