Doneren

  ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling.

NJCM heeft een ANBI erkenning. Daardoor gelden gunstige voorwaarden voor de giftenaftrek bij de inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Verdere informatie kunt u vinden op de privé of zakelijk pagina van de Belastingdienst.

Fiscale voordelen – ANBI

De Stichting Vrienden NJCM is in 2007 door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft een aantal fiscale voordelen, waarover hieronder meer.

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die het ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • Een donateur van en ANBI kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken binnen de daarvoor geldende regels.

Fiscaal wordt onderscheid gemaakt tussen gewone giften en periodieke giften:

  • Gewone giften kunnen worden afgetrokken wanneer zij meer bedragen dan 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van €60. Het maximaal aftrekbare bedrag van gewone giften is 10% van uw drempelinkomen.
  • Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar. Er geldt geen drempel voor aftrek.

Bent u voornemens om minimaal vijf jaar achtereen een gift aan de Stichting Vrienden NJCM te doen, dan is het fiscaal interessant om te kiezen voor een periodieke gift.

Wij hopen dat deze fiscale maatregelen het voor u aantrekkelijker maken om vriend(in) van het NJCM te worden en zo ons werk financieel te ondersteunen.

Wilt u een periodieke gift doen?

Dat is fijn! Zorg er dan voor dat de gift schriftelijk wordt vastgelegd. Download hier een standaard tekst: Overeenkomst periodieke gift.

Informatie met betrekking tot de belastingdienst, kunt u vinden op de privé of zakelijk pagina van de Belastingdienst