‘Kindvriendelijke opvang van gevluchte kinderen in Nederland’

05/11/20, 18.30 - 20.30 uur, Online via Zoom

NJCM-webinar

De verwoestende brand in kamp Moria is het meest recente voorbeeld van de erbarmelijke omstandigheden waarin vluchtelingen in Europa zich structureel bevinden. Momenteel zitten alleen al in Griekenland ruim 5.000 kinderen in overbevolkte opvangkampen. Ze lopen er groot risico om slachtoffer te worden van mensenhandel, uitbuiting of (seksueel) misbruik. Burgers en maatschappelijke organisaties pleiten voor actie om de kinderen zo snel mogelijk veilig onder te brengen in verschillende Europese landen. Politiek is er echter veel gesteggel over aantallen, leeftijd en uitruil met opvang van anderen. De vraag rijst wat de morele en juridische verplichtingen van lidstaten zijn om gevluchte kinderen op te vangen en hoe dit politiek te verwezenlijken is.

Daarnaast zoemen we in op de omstandigheden van de opvang in Nederland. Hoewel de kinderen hier veiliger zijn, signaleren maatschappelijke organisaties dat de opvang te wensen overlaat en beter moet. Deze kinderen moeten vaak verhuizen, ze hebben door beperkte ruimte weinig tot geen privacy en ze krijgen onvoldoende psychosociale hulp. Dit leidt ertoe dat de kinderen zich niet goed kunnen ontwikkelen. Er is zelfs sprake van zelfverminking en recent ook een zelfmoord van een 14-jarige jongen in een AZC. Met deskundigen kijken we hoe de opvang van minderjarige gevluchte kinderen kan worden verbeterd en in lijn kan worden gebracht met het VN-Kinderrechtenverdrag.

Tijdens dit webinar onderzoeken we hoe het beter kan. Aan het woord komen de volgende sprekers:

  • Barbara Oomen, hoogleraar Sociologie van de Mensenrechten, University College Roosevelt, Universiteit Utrecht
  • Germa Lourens, terugkeer- en Dublinfunctionaris bij juridische afdeling Nidos
  • Monika Smit, bijzonder hoogleraar psychosociale zorg voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, Rijksuniversiteit Groningen

Het gesprek staat onder leiding van Jeroen Koning, lid van de werkgroep Jeugdrecht en Gezondheidsrecht van het NJCM.

Deelname

Deelname is GRATIS voor iedereen behalve advocaten die PO-punten willen behalen.

Advocaten

Advocaten kunnen 2 PO-punten behalen voor deelname aan dit webinar. Zij dienen zelf te beoordelen of de inhoud van het webinar hun vakbekwaamheid ten goede komt en aldus opleidingspunten oplevert. Het NJCM verstrekt een bewijs van deelname. Voor deze advocaten kost deelname €125,-. Na registratie via Zoom kunt u mailen naar aanmelden@njcm.nl om u op te geven voor de punten.

Aanmelden

Aan dit webinar kunnen maximaal 100 mensen deelnemen. Bij verhindering vragen wij deelnemers om zich af te melden via njcm@law.leidenuniv.nl opdat wij de vrijgekomen plek kunnen openstellen voor een ander. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.