Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 29, 2004, Nummer 1

Artikelen

P.D Duyx, 29-1, p. 16-30

De beperkte rechtsmacht van de Wet internationale misdrijven

P.H. Blok, 29-1, p. 31-38

‘Bowers versus Lawrence’: De grenzen van de privésfeer herzien

Rechtspraak

G. Schuijt, 29-1, p. 39-48

Rb s-Gravenhage (voorzieningenrechter) 6 augustus 2003, Het Wassenaars fotografeerverbod

E. Myjer, 29-1, p. 49-53

HR 31 oktober 2003, Het civiele staartje van Lorsé

A.C. Hendriks, 29-1, p. 54-62

EHRM 8 juli 2003, Sentges t. Nederland, Gehandicapte heeft geen recht op robottarm

C.J. Forder, 29-1, p. 63-72

EHRM 5 november 2002, Yousef tegen Nederland, Belangenafweging bij erkenning

E. Rieter, 29-1, p. 73-87

EHRM 6 februari 2003, Mamatkulov en Abdurasulovic t. Turkije, Effectief klachtrecht, onherstelbaar letsel en voorlopige maatregelen door het EHRM

A.C. Hendriks, 29-1, p. 88-97

EHRM 24 juli 2003, Karner t. Oostenrijk, Huurbescherming ook voor homoseksuele partners

M. Hagens, L. van Lent, J. Lindeman, M.J.J.P. Luchtman, 29-1, p. 98-119

Kroniek EHRM derde kwartaal (juli-september) 2003