Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 31, 2006, Nummer 1

Ten geleide - Special 55 jaar EVRM

Redactie, 31-1, p. 4-5

Ten geleide – over 55 jaar dynamiek en continuïteit

Interview(s)

R.A. Lawson, 31-1, p. 6-28

Terugblik op Straatsburg, Interview met mr. W.M.E. Thomassen, voormalig Nederlands rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

A. Buyse, 31-1, p. 29-38

Full swing er tegenaan! – Interview met Prof. mr. B.E.P. Myjer, Nederlands rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Artikelen

T. Barkhuysen & M.L. van Emmerik, 31-1, p. 39-64

Rechtsherstel bij schending van het EVRM in Nederland en Straatsburg

R.A.A. Böcker & J. Schukking, 31-1, p. 65-76

Het Nederlands Agentschap bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

G.C. de Boer, 31-1, p. 77-82

Hof en Raad hebben elkaar nodig. Rol en functioneren van het Comité van Ministers van de Raad van Europa bij het toezicht op de tenuitvoerlegging van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

P. van Dijk, 31-1, p. 83-92

De Europese Commissie voor democratie door recht (Venetië Commissie). Het stille geweten van de Raad van Europa

J.H. Gerards, 31-1, p. 93-122

Rechtsvinding door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

H.L. Janssen, 31-1, p. 123-133

Protocol 14 bij het EVRM. Met maatregelen in Straatsburg zijn we er nog niet: de toekomst van het Hof ligt in handen van de verdragspartijen bij het EVRM

M. Kuijer, 31-1, p. 134-145

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de politieke arena

R.A. Lawson, 31-1, p. 146-162

Over laserguns, rode sterren en een ontluikende liefde tussen twee dames op leeftijd

B.E.P. Myjer, 31-1, p. 163-174

Weg uit Straatsburgse problemen is met het nakomen van verplichtingen en goede voornemens geplaveid

Jurisprudentieoverzicht

N. Koffeman & J. Boot, 31-1, p. 175-175

Overzicht jurisprudentie EHRM 2000-2005