Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 33, 2008, Nummer 1

Redactioneel

Redactie, 33-1, p. 3-5

Mensenrechten delven onderspit in uitvoering frontlijnfilosofie

Artikelen

H. Kranenborg, 33-1, p. 6-17

Bescherming van persoonsgegevens versus openbaarheid van bestuur in de Europese Unie

Rechtspraak

M.A.G. Reurs, 33-1, p. 18-27

HR 13 april 2007, Het relativeringsbeginsel bij overheidsaansprakelijkheid in het vreemdelingenrecht

M.M. Groothuis, 33-1, p. 28-38

Rb. ‘s-Gravenhage 26 juli 2007, Landelijke verwijsindex Antillianen: besluit CBP vernietigd

R.A. Lawson, 33-1, p. 39-63

EHRM 31 mei 2007, Behrami en Behrami t. Frankrijk en Saramati t. Frankrijk, Duitsland en Noorwegen, Mission impossible, het EVRM is niet van toepassing op vn-vredesmissies

A.W. Hins, 33-1, p. 64-74

EHRM 5 juni 2007, Gorelishvili t. Georgië, Persvrijheid en journalistieke ethiek

G.A.I. Schuijt, 33-1, p. 75-89

EHRM 22 november 2007, Voskuil t. Nederland, Gijzeling van een journalist die weigert zijn bron te noemen

C.F. van Drumpt, L. Heide-Jørgensen, R.J. Uhl en C.P.J. Wijnakker, 33-1, p. 90-100

Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: derde kwartaal 2007