Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 34, 2009, Nummer 1

Redactioneel

Redactie, 34-1, p. 3-5

Asiel tussen wal en schip

Artikelen

E.R. Brouwer, 34-1, p. 6-21

Digital Borders and Real Rights: effectieve rechtsmiddelen voor niet-EU-onderdanen in het Schengen Informatie Systeem

Rechtspraak

W.C.L. Muller, 34-1, p. 22-41

Gäfgen t. Duitsland, Bewijs verkregen als gevolg van bedreiging met foltering: is een giftige vrucht ook een verboden vrucht?

M.M. Groothuis, 34-1, p. 42-55

EHRM 1 juli 2008, Liberty t. Verenigd Koninkrijk, Onderscheppen van telefoon- en e-mailverkeer: eis van voorzienbaarheid bij wet

A.J. Nieuwenhuis, 34-1, p. 56-70

EHRM 8 juli 2008, Vajnai t. Hongarije, Het democratische gehalte van de vijfpuntige rode ster

H. Battjes, 34-1, p. 71-86

EHRM 17 juli 2008, NA t. Verenigd Koninkrijk, De algemene mensenrechtensituatie en andere risico-factoren in uitzetzaken

L. Heide-Jørgensen & R.J. Uhl, 34-1, p. 87-91

Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: november en december 2008

K.M. de Vries & E. Hilbrink, 34-1, p. 92-104

HvJ EG 25 juli 2008, Metock e.a. t. Minister for Justice, Equality and Law Reform, Getrouwd in gemeenschap van rechten, Akrich herzien