Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 35, 2010, Nummer 1

Redactioneel

Redactie, 35-1, p. 3-4

Hypocrisie en mensenrechten

Artikelen

R.E. van Hellemondt, A.C. Hendriks, & M.H. Breuning, 35-1, p. 7-24

Vrijheid, blijheid? Het reguleren van DNA-diagnostiek vanuit mensenrechtelijk perspectief

Beschouwingen

C. Kelk, 35-1, p. 25-34

Levenslange gevangenisstraf: over de Nederlandse praktijk

K. Hermans, 35-1, p. 35-40

Het gebruik van vingerafdrukken voor opsporingsdoeleinden onder de nieuwe Paspoortwet en artikel 8 van het EVRM

Annotaties

P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt, 35-1, p. 41-55

EHRM 2 oktober 2008, Leroy t. Frankrijk, Veroordeling 9/11-cartoonist wegens verheerlijking terrorisme geen schending van de vrijheid van meningsuiting

W. Duijst, 35-1, p. 56-66

EHRM 5 maart 2009, Colak en Tsakiridis t. Duitsland, De positie van het slachtoffer van een HIV-besmetting

B. Toebes, 35-1, p. 67-78

ECSR 30 maart 2009, International Centre for the Legal Protection of Human Rights (INTERIGHTS) t. Kroatië, Seksuele voorlichting op scholen is verplicht en mag geen blijk geven van homodiscriminatie