Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 36, 2011, Nummer 1

Redactioneel

Redactie, 36-1, p. 3-6

Onherstelbare schade voorkomen

Artikelen

M. Ambrus, 36-1, p. 9-23

The concept of victimization in the racial equality directive and in the Netherlands: a means for effective enforcement of the right to equal treatment

A.J. Nieuwenhuis, 36-1, p. 24-44

Achtergrond en huidige betekenis van het verbod van voorafgaand verlof

Beschouwingen

J. Morijn, 36-1, p. 45-62

Het juridisch bindende handvest van de grondrechten van de Europese Unie: eerste ervaringen en openstaande vragen

L.R.L. Poffé, 36-1, p. 63-74

De EU partij bij het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Dissenting opinion(s)

M. de Werd, 36-1, p. 7-8

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens ligt onder vuur

Annotaties

L.C. Groen, 36-1, p. 75-88

ABRvS, 14 juli 2010, LJN BN 1135. En de boer, hij ploegd voort