Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 37, 2012, Nummer 1

Redactioneel

Redactie, 37-1, p. 3-6

Gelijke benoembaarheid in de top van het openbaar bestuur: voorkeursbehandeling als uitzondering of als regel?

Artikelen

L.A. van Noorloos, 37-1, p. 7-24

Haatuitingen heroverwogen

Beschouwingen

C. Ryngaert, 37-1, p. 25-34

Opsporing en vervolging van internationale misdrijven in Nederland. Enige reflecties over de verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van internationale misdrijven in Nederland

Annotaties

B.P. Vermeulen & A.J.Th. Woltjer, 37-1, p. 35-58

EHRM 7 juli 2011 (GK), Bayatyan t. Armenië. Erkenning van gewetensbezwaren tegen militaire dienst afgedwongen door de ‘common ground’: her(r)ijking van de jurisprudentie?

A.C. Hendriks & J. Mackic, 37-1, p. 59-72

EHRM 8 november 2011, V.C. t. Slowakije, Sterilisatie als blijk van goede zorg of gebrek aan waardigheid Roma-vrouw?

H. Battjes, 37-1, p. 73-100

EHRM 28 november 2011, Sufi en Elmi t. Verenigd Koninkrijk, Sufi en Elmi. Geen uitzetting vanwege oorlog en hongersnood

Actualiteiten

J.P. Loof, M.L. van Emmerik & J. Uzman, 37-1, p. 101-110

Mensenrechten-actualiteiten.NL

M. den Heijer & R.A. Lawson, 37-1, p. 111-116

Chroniques Strasbourgeoises

E. Myjer, 37-1, p. 117-122

Straatsburgse Myj/meringen: Oeps-momenten

C.F. van Drumpt & C.P.J. Wijnakker, 37-1, p. 123-130

Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: begin november tot en met december 2011

Redactie, 37-1, p. 131-135

Actieplan ‘Bridging the implementation gap’

F. Baetens & E.V. Koppe, 37-1, p. 136-150

Tussen New York en Genève. VN-Kroniek