Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 38, 2013, Nummer 1

Redactioneel

Redactie, 38-1, p. 3-7

Sociale rechten in tijden van economische crisis – meer dan ooit onder druk

Interview(s)

M. Kuijer & J. Schukking, 38-1, p. 9-18

‘Als een kind dat in zijn favoriete speeltuin heeft mogen spelen’, Interview met B.E.P. Myjer, oud-rechter in het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

Artikelen

P.W.A. Huisman & J.C. de Wit, 38-1, p. 19-32

Hoe ver reikt het recht op onderwijs voor illegalen?

J. de Lange, 38-1, p. 33-48

Het vijfde bezoek van het Europees comité ter voorkoming van foltering, onmenselijke behandeling en vernederende behandeling of bestraffing (CPT) aan Nederland

Annotaties

B. de Wilde, 38-1, p. 49-62

EHRM 10 juli 2012, Vidgen t. Nederland, Het recht op antwoord

R.E. van Hellemondt & A.C. Hendriks, 38-1, p. 63-75

EHRM 28 augustus 2012, Costa en Pavan t. Italië, Verbod van pre-implantatie diagnostiek in strijd met artikel 8 EVRM

H.G. van der Wilt, 38-1, p. 76-112

Internationaal Strafhof 10 september 2012, Lubanga-zaak Rekrutering van kindsoldaten als oorlogsmisdrijf: de eerste uitspraak van het Internationaal Strafhof

H.M.T. Holtmaat, 38-1, p. 113-124

CGB 25 maart 2012, RADAR t. Café De Kazerne, CGB oordeelt over deurbeleid café-dancing op basis van praktijktesten

Actualiteiten

J.P. Loof, M.L. van Emmerik & J. Uzman, 38-1, p. 125-141

Mensenrechten-actualiteiten.NL

M. den Heijer & R.A. Lawson, 38-1, p. 142-14

Chroniques Strasbourgeoises

C.F. van Drumpt, 38-1, p. 147-154

Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Medio oktober tot begin januari 2013

A. Vermeer-Künzli, 38-1, p. 155-162

Tussen New York en Genève. VN-Kroniek

NJCM/ICJ-berichten

, 38-1, p. 183-185

Verslag NJCM-discussieavond. Voorlopige hechtenis