Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 40, 2015, Nummer 1

Artikelen

S. Kulk & F.J. Zuiderveen Borgesius, 40-1, p. 3-19

De implicaties van het Google Spain-arrest voor de vrijheid van meningsuiting

A.J. Nieuwenhuis, 40-1, p. 20-35

Appreciatiemarge en botsing van grondrechten

J. van den Brink & E. Jurjens, 40-1, p. 36-61

Bescherming van klokkenluiders onder artikel 10 EVRM. Een blik op de Straatsburgse en Nederlandse jurisprudentie en een beoordeling van de voorgestelde wetgeving

Beschouwingen

A. Swarte, 40-1, p. 63-81

Het verbod van discriminatie vanwege een handicap of chronische ziekte wint aan terrein

Actualiteiten

A. Ajodhia, J.E. Bonneur, A.M. van Eijndhoven, C.N. Kramer, E.M. van Weele & J.P. Loof, 40-1, p. 83-96

Mensenrechten-actualiteiten.NL

F.M.J. den Houdijker, A.S.H. Timmer & J. Uzman, 40-1, p. 97-102

Chroniques Strasbourgeoises

J. Silvis, 40-1, p. 103-106

Zicht op Straatsburg (12)

M.K. Bulterman, C. ten Dam & M. de Mol, 40-1, p. 107-115

Europese Unie en mensenrechten: november – december 2014

N. van der Have, I.S.M.A. Swerissen & V.W. Vleugel, 40-1, p. 116-132

Tussen New York en Genève: VN-Kroniek