Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 43, 2018, Nummer 1

In deze uitgave onder meer een mini-special over het referendum Wiv, the ‘human face’ of climate change, het afstammingsrecht in de 21ste eeuw, en de herziening van het EU-asielbeleid.

Artikelen

H. Lammerant, P.H. Blok & P. de Hert, 43-1, p. 3-24

Big data besluitvormingsprocessen en sluipwegen van discriminatie

G. Lauria, 43-1, p. 25-42

Recognizing the ‘human face’ of climate change: legal issues and international developments on cross-border displacement in the context of climate change and natural disasters

L. Roorda, 43-1, p. 43-60

Toegang tot de rechter in IMVO-zaken: een mensenrechtelijk perspectief

M.H.A. Strik, 43-1, p. 64-86

De externe dimensie van het EU migratiebeleid: uit het oog uit het recht?

P. Vlaardingerbroek, 43-1, p. 87-98

Het afstammingsrecht in de 21ste eeuw, beschouwd vanuit een mensenrechtelijk perspectief

Beschouwingen

N. Kesar, 43-1, p. 99-112

Samenvatting rapport Studiecommissie Uitingsdelicten: aanbevelingen met betrekking tot de strafbaarstelling van belediging van gezagdragers

N.R. Koffeman & L. Hillary, 43-1, p. 113-132

Mensenrechtelijke zorgen bij de plannen voor herziening van het gemeenschappelijk Europees asielsysteem

S. in ‘t Veld, 43-1, p. 133-142

De Europese waardenparadox

Mini-special referendum Wiv

A.J. Kervel-de Goei & H.T. Bos-Ollermann, 43-1, p. 143-146

De Wiv 2017 in perspectief: een wet met grijswaarden

P.H.A.M. Abels, 43-1, p. 147-149

Angst essen Seele auf: de irrationele discussie over de ‘sleepwet’

B. van der Sloot, 43-1, p. 150-154

Grootschalige dataverwerkingsprojecten in handen van overheidsdiensten zijn problematisch, ook als er geen concrete nadelige gevolgen voor de burger zijn

J. Uzman, 43-1, p. 155-163

Minder, minder, minder referenda? Directe democratie en mensenrechten

Actualiteiten

R. Bos, V. Burmistrova, N. Geessink, J.P. Loof & J. Naber, 43-1, p. 165-174

Mensenrechtenactualiteiten. NL

W.B. van Bockel, L.R. Glas & J. Uzman, 43-1, p. 175-182

Chroniques Strasbourgeoises

C. ten Dam, 43-1, p. 183-189

Kroniek Europese Unie en mensenrechten. Jurisprudentie Hof van Justitie EU september – november 2017