Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 45, 2020, Nummer 1

In deze uitgave onder meer aandacht voor het kinderrechtenverdrag, asielzoekers en een mini-special over 10 jaar EU-grondrechtenhandvest.

Artikelen

M. Vols, 45-1, p. 3-24

Voortdurend verhuizen: de impact van het kinderrechtenverdrag op huisuitzettingen in het privaat- en bestuursrecht

L.R. Glas, 45-1, p. 25-44

De gezondheid van de Raad van Europa op zeventigjarige leeftijd

F.E.M. Slenter, 45-1, p. 45-62

Gesubsidieerde rechtsbijstand voor de asielzoeker: wetgever op glad ijs

Beschouwingen

S.P. van Oort, 45-1, p. 63-71

Staatsaansprakelijkheid en rechtstreekse werking in HR Mothers of Srebrenica

Mini-special - tien jaar EU-grondrechtenhandvest

J. Krommendijk, 45-1, p. 73-75

Woord vooraf

E. Weijsenfeld, 45-1, p. 76-81

Minderjarige Unieburgers en het Handvest van de grondrechten EU in de Nederlandse rechtspraktijk: een onwennige start

V.H. Glerum, 45-1, p. 82-94

Reflecties op het arrest LM

M.F.J.M. de Werd, 45-1, p. 95-103

Observaties van een strafrechter bij tien jaar EU-Grondrechtenhandvest

Actualiteiten

L.M. Huijbers, J.P. Loof, L. Roorda & A.R. Stolk, 45-1, p. 105-112

Mensenrechten-actualiteiten.NL

L.R. Glas & K. van der Pas, 45-1, p. 113-120

Chroniques Strasbourgeoises

J. van den Biggelaar, M.Th. Hengst, L. Ludwig & J. van Wermeskerken, 45-1, p. 121-138

Tussen New York en Genève: VN-Kroniek: oktober – december 2019

NJCM/ICJ-berichten

-, 45-1, p. 139-140

Aankondiging Lustrumcongres NJCM 45 jaar: 12 maart 2020. ‘Onder populistisch vuur. Als zelfs de rechtsstaat niet meer vanzelfsprekend is’