Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 48, 2023, Nummer 1

In deze uitgave onder meer aandacht voor het recht op schoon, gezond en duurzaam leefmilieu, de reikwijdte van het bijkans heilige demonstratierecht en myv/mering: ook veroordeelde terroristen hebben mensenrechten

Redactioneel

A.E.M. Leijten, 48-1, p. 3-5

Redactioneel

Artikelen

M.R.J. Duin & F. Tan, 48-1, p. 7-27

Waar bescherming van mensenrechten en milieu samenkomt: het recht op een schoon, gezond en duurzaam leefmilieu

N.J.L. Swart & B. Roorda, 48-1, p. 28-50

De reikwijdte van het bijkans heilige demonstratierecht

Beschouwingen

C.L.M. Meuwese, 48-1, p. 51-68

De bescherming van de mensenrechten van de burgerbevolking van Indonesië 1945-1949

Actualiteiten

P. Cox, A. Hoogenboom, J.R.E. Stolk & K. Yiannakas, 48-1, p. 69-78

Mensenrechten-actualiteiten.NL

K. van der Pas & C.M.S. Loven, 48-1, p. 79-85

Chroniques Strasbourgeoises

M.P. Beijer, W.B. van Bockel, N. van der Have & A. Pahladsingh, 48-1, p. 86-96

Kroniek EU en mensenrechten

M.S. Avramtcheva, B. Burger & E.C.E. te Dorsthorst, 48-1, p. 97-108

Tussen New York en Genève: VN-kroniek

B.E.P. Myjer, Myj/mering , 48-1, p. 109-114

Ook veroordeelde terroristen hebben mensenrechten

P. Cox, A. Hoogenboom, K. Janssen, J.R.E. Stolk, & K. Yiannakas, 48-1, p. 259-268

Mensenrechten-actualiteiten.nl

NJCM/ICJ-berichten

R. Severijns, E. Diederen, V. Naganathar & L. van Diepen, 48-1, p. 115-118

Verslag NJCM-Seminar: Discriminatie in het vreemdelingenrecht?

NJCM-bestuur, 48-1, p. 119-123

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging NJCM

S. van Dijk, 48-1, p. 124-125

NJCM spreekt tijdens de Universal Periodic Review