Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 49, 2024, Nummer 1

In deze uitgave onder meer aandacht voor de afweging van het recht op leven en het recht op eerbieding van het privéleven tijdens de Nederlandse en Belgische coronacrisis en een mini-special “Over de Grondwet”.

Mini-special: Over de grondwet

P.B.C.D.F. van Sasse van IJsselt, 49-1, p. 33-43

Naar een nieuwe grondwet met een gedifferentieerd grondwetherzieningenbeleid

M.A.P. Timmerman, 49-1, p. 44-51

Artikel 17 lid 1 Grondwet één jaar in werking. Het (potentiële) gebruik van die bepaling in de strafrechtspraak

H.C.F.J.A. de Waele, 49-1, p. 52-58

De Nederlandse Grondwet en het lidmaatschap van de Europese Unie – Is het mooi geweest?

Redactioneel

Artikelen

W.J. Westerhof, 49-1, p. 13-32

Mensenrechten op het goudschaaltje? Afweging van het recht op leven en het recht op eerbiediging van het privéleven tijdens de Nederlandse en Belgische coronacrisis

Actualiteiten

P. Cox, H. Jans, K. Janssen, M. Maassen, J.R.E. Stolk & K. Yiannakas, 49-1, p. 59-70

Mensenrechten-actualiteiten.NL

L.P. Dikkers & K. van der Pas, 49-1, p. 71-77

Chroniques Strasbourgeoises

M.P. Beijer, N. van der Have, L.I. van der Meulen, A. Pahladsingh & G.B.M. de Vries, 49-1, p. 78-86

Kroniek EU en mensenrechten

M.S. Avramtcheva, B. Burger & J.M. Zonjee, 49-1, p. 87-102

Tussen New York en Genève: VN-Kroniek

B.E.P. Myjer, 49-1, p. 103-105

Myj/mering. Mensenrechtelijke jubilea. Alle aanleiding te herdenken waarom die mensenrechten zo ontzettend belangrijk blijven