Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 26, 2001, Nummer 1

Artikelen

I.Y. Piso, 26-1, p. 10-18

De rechter klem tussen discriminatie en rechtvaardiging

A.C. Hendriks, 26-1, p. 19-28

Kroniek handicap en recht: een (tussen)bericht over recente wetgevingsinitiatieven

Rechtspraak

M. Kroes, 26-1, p. 29-36

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 10 augustus 1999, De verenigingsvrijheid van advocaten en accountants

A. Woltjer, 26-1, p. 37-43

Centrale Raad van Beroep 22 december 1999, A. t. het LISV: de aanhouder wint niet

Redactie, 26-1, p. 44-49

Hoge Raad 3 oktober 2000, Strafrecht en mensenrechten

C. Buisman, 26-1, p. 50-57

EHRM 4 mei 2000, Naletilić t. Kroatië, Europees Hof laat Joegoslavië-Tribunaal de ruimte

E. Myjer, 26-1, p. 58-61

EHRM 27 juni 2000, Rodriquez t. Nederland, De drugshandelaar en de tevergeefs veel vragende verdediging

E. Myjer, 26-1, p. 62-70

De vuurwapenvangst en de bedreigde getuige

T. Barkhuysen, 26-1, p. 71-88

EHRM 26 oktober 2000, Kudla t. Polen, Effectieve nationale rechtsbescherming bij overschrijding van de redelijke termijn

L. van Lent, P. Mendelts & S. Wijte, 26-1, p. 89-105

Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: augustus-september 2000