Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 27, 2002, Nummer 2

Artikelen

I. Boerefijn & T. Loenen, 27-2, p. 106-122

De bestrijding van huiselijk geweld tegen vrouwen in het licht van het Vrouwenverdrag

A. Patijn, 27-2, p. 123-130

Grensoverschrijdende grondrechteninbreuken in cyberspace

Y. Donders, 27-2, p. 131-138

Invulling begrip ‘nationale minderheid’ struikelblok bij Nederlandse goedkeuring Kaderverdrag inzake de Bescherming van Nationale Minderheden

Rechtspraak

E. Myjer, 27-2, p. 139-145

Hof Den Haag 27 november 2001, Strafrecht en Mensenrechten

J.A.W. Lensing, 27-2, p. 146-153

EHRM 29 mei 2001, Fischer t. Oostenrijk, Een nieuwe worsteling met het feitsbegrip bij ne bis in idem

R.A.J. van Gestel & J.M. Verschuuren, 27-2, p. 154-162

EHRM 2 oktober 2001, Hatton e.a. t. het Verenigd Koninkrijk, Nachtvluchten aan banden door artikel 8 EVRM

E. Myjer, 27-2, p. 163-167

EHRM 16 oktober 2001, Eliazer t. Nederland, De man en zijn verzet