Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 29, 2004, Nummer 2

Artikelen

L. Wildhaber, 29-2, p. 167-169

Address to the Committee of Ministers

P. Mahoney, 29-2, p. 170-175

An insider’s view of the reform debate (how to maintain the effectiveness of the European Court of Human Rights)

J. Gerards, 29-2, p. 176-198

Gelijke behandeling en het EVRM, Artikel 14 en het Twaalfde Protocol: van krachteloze waarborg naar ‘norm met tanden’?

P. van Reenen & S. Osse, 29-2, p. 199-210

Mensenrechtenonderwijs voor de politie

Rechtspraak

P. Rodrigues, 29-2, p. 211-223

CGB 29 juli 2003, oordeel 2003-105

C. Schutte, 29-2, p. 224-233

ABRvS 24 juli 2002,

E. Myjer, 29-2, p. 234-238

EHRM 28 oktober 2003, Baars t. Nederland

M.Kuijer, L. Ling Ket On & J. Struyker Boudier, 29-2, p. 239-250

Kroniek (niet)-ontvankelijkheidsbeslissingen van het EHRM in zaken tegen Nederland maart 2002-juli 2003