Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 31, 2006, Nummer 2

Redactioneel

Redactie, 31-2, p. 179-181

Een algemeen boerkaverbod. Angst als slechte raadgever

Artikelen

K. Veegens, 31-2, p. 182-205

Het Straatsburgse recht op vrijheid en veiligheid en Nederlandse verdenkingscriteria voor ‘terrorismeverdachten’

Rechtspraak

G. Lodder, 31-2, p. 206-212

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 25 november 2004, Amegnigan t. Nederland, Ziek terug naar huis

M.L.P. Loenen & A.B. Terlouw, 31-2, p. 213-233

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 3 februari 2005, Sahin t. Turkije, De ondraaglijke zwaarte van de hoofddoek: het EHRM bevestigt dat een hoofddoekverbod aan de Turkse universiteiten geoorloofd is

H. Sackers, 31-2, p. 234-243

EHRM 6 oktober 2005, Hirst t. Verenigd Koninkrijk No. 2, Stemrecht in de bajes

J. Lindeman, L. Schutte & M.L. Vermeulen, 31-2, p. 244-257

Kroniek Jurisprudentie EHRM: derde kwartaal 2005: juli – september 2005