Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 32, 2007, Nummer 2

Redactioneel

Redactie, 32-2, p. 111-113

Verder met Salah Sheekh. Of: rechtsbescherming van asielzoekers in Nederland moet boven de Straatsburgse maat zijn

Artikelen

R. Böcker & M. Kroes, 32-2, p. 116-124

Verdrag en Facultatief Protocol inzake de rechten van mensen met (functie)beperkingen: mijlpaal in ontwikkeling VN-mensenrechten

N. Jak & J. Vermont, 32-2, p. 125-140

De Nederlandse rechter en de margin of appreciation

Dissenting opinion(s)

E.A. Alkema, L.J. Brinkhorst, J. Kapteyn, R.A. Lawson & P.J. Slot, 32-2, p. 114-115

Leg de grondrechten niet op het offerblok

Rechtspraak

A.C. Buyse, 32-2, p. 141-151

Hoge Raad 20 oktober 2006, Nimby t. Ali. De bange buren van Ayaan

P.H. Blok, 32-2, p. 152-157

EHRM 13 juli 2006, Jäggi t. Zwitserland, DNA-onderzoek op overledene geen inbreuk op privé-leven

J. de Lange, 32-2, p. 158-166

EHRM 26 september 2006, Wainwright t. het Verenigd Koninkrijk, Lijfsvisitatie van bezoekers gedetineerd familielid vanuit Straatsburgse optiek

F.M.J. den Houdijker, 32-2, p. 167-178

EHRM 23 november 2006, Jussila t. Finland, Differentiatie in beschermingsniveau artikel 6 EVRM

A.B. Terlouw, 32-2, p. 179-194

EHRM 11 januari 2007, Salah Sheekh t. Nederland

T. Dopheide, J. Dreessen, M. Kuijer & N. Koffeman, 32-2, p. 195-198

(Deels) Niet-ontvankelijkheidsbeslissingen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in zaken tegen Nederland: september 2006 – december 2006

W.N. Ferdinandusse, 32-2, p. 199-215

CAT (Committee against Torture) 17 mei 2006, Suleymane Guengueng e.a. t. Senegal, Over Senegal en vraagstukken van illegaliteit en immuniteit bij de vervolging wegens foltering van een voormalig president

M.J.A.C Driessen, 32-2, p. 216-223

CEDAW (Comittee on the Elimination of Discrimination against Women) 14 augustus 2006, CEDAW behandelt eerste Nederlandse individuele klacht