Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 33, 2008, Nummer 2

Redactioneel

Redactie, 33-2, p. 157-159

De universele verklaring: 60 jaar en niet verjaard

Artikelen

H.M.A.E. van Ooijen, 33-2, p. 160-176

Boerka of bivakmuts: verbod in de openbare ruimte? Het wetsvoorstel Kamp nader onder de loep genomen

P.R. Baehr, 33-2, p. 177-184

Een nieuwe mensenrechtenstrategie?

F.P. Ölcer, 33-2, p. 185-201

Eerlijk proces en bijzondere opsporing. Over uitlokken, afluisteren, andere bijzondere opsporingsmethoden en het EVRM

Rechtspraak

A.G. Castermans & H.-M.Th.D. ten Napel, 33-2, p. 202-233

ABRvS 5 december 2007 en Gerechtshof ‘s-Gravenhage 20 december 2007, Twee nieuwe tussenstappen in juridische strijd tegen SGP

K. Henrard, 33-2, p. 234-250

EHRM 13 november 2007, D.H. e.a. t. Tsjechië

T. Dopheide, J.M.J.W. Dreessen, M. Kuijer, L.I. van Tongeren & M. Suijkerbuijk, 33-2, p. 251-259

(Deels) Niet-ontvankelijkheidsbeslissingen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in zaken tegen Nederland: 2007

J. Boksem, 33-2, p. 260-282

Gerecht van Eerste Aanleg van de EG 17 september 2007, Akzo e.a. t. Commissie, Een kwestie van vertrouwen

Informatie & Achtergronden

T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik & J.P. Loof, 33-2, p. 283-294

Mensenrechten-actualiteiten.NL

M. den Heijer & R.A. Lawson, 33-2, p. 295-304

Chroniques Strasbourgeoises

E. Meyjer, 33-2, p. 305-307

Straatsburgse Myj/meringen: allemaal papier

A.C. Hendriks, 33-2, p. 308-309

Boeksignalement: A. Alen e.a. (red.), The UN children’s Rights Convention: Theory meets Practice en J.C.M. Willems (red.), Developmental and Autonomy Rights of children. Empowering Children, Caregivers and Communities