Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 34, 2009, Nummer 2

Redactioneel

Redactie, 34-2, p. 139-141

Het Palestijns-Israëlische conflict als bedreiging van het VN-mensenrechtensysteem

Artikelen

J. Bijlsma, 34-2, p. 142-154

Herziening ten nadele: de Wet hervorming herzieningsregeling en het EVRM

M. Davidovic´ & P.R. Rodrigues, 34-2, p. 155-171

Roma maken school in Straatsburg

Rechtspraak

B. van den Akker, 34-2, p. 172-176

CRvB 6 juni 2008, WAO-schatting in strijd met vrijheid van geloofsovertuiging?

E. Brems, 34-2, p. 177-184

Rb Rotterdam 6 augustus 2008, De inclusieve rechtsstaat gekneld tussen conflicterende grondrechten

C.F. van Drumpt & C.P.J. Wijnakker, 34-2, p. 185-191

Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: december 2008 tot en met februari 2009

A.G. Veldman, 34-2, p. 192-202

HvJ EG 1 april 2008, Tadao Maruko t. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, Aanvullend nabestaandenpensioen voor geregistreerde homopartners

Informatie & Achtergronden

P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt, 34-2, p. 211-222

Grondrechten in een pluriforme samenleving en de Raad van Europa