Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 35, 2010, Nummer 2

Redactioneel

Redactie, 35-2, p. 131-134

Uitkering ontvangen? Privacy inleveren!

Artikelen

R.A. van de Westelaken, 35-2, p. 135-152

Het EVRM als wapen tegen straffeloosheid. Over het recht van slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen op een effectieve strafrechtelijke aanpak van de dader

T.A.H.M. van de Laar & R.L. de Graaff, 35-2, p. 153-164

Het recht op bijstand en afstand van recht nader beschouwd. Opmerkingen naar aanleiding van de arresten Pishchalnikov en Dayanan

Beschouwingen

G.J.M. Corstens, 35-2, p. 165-172

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de verdragsstaten: over subsidiariteit. Voordracht voor het EHRM op 29 januari 2010 tijdens het seminar ‘The Convention is yours – La Convention vous appartient’

Annotaties

Th. Mertens, 35-2, p. 173-183

EHRM 19 september 2008, Korbely t. Hongarije, Moord of misdaad tegen de menselijkheid? Schending van artikel 7

M.Y.A. Zieck, 35-2, p. 184-204

EHRM 22 september 2009, Abdolkhani en Karimnia t. Turkije, Niet-Europese vluchtelingen in Turkije, het land van ooit

A.C. Buyse, 35-2, p. 205-220

ECSR 27 oktober 2009, DCI t. Nederland,Kinderen in de kou. Gebrek aan onderdaksgarantie minderjarige illegalen schendt ESH