Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 36, 2011, Nummer 2

Ten geleide - Special Gelijke behandeling en nondiscriminatie

Redactie, 36-2, p. 129-131

Themanummer Gelijke behandeling en nondiscriminatie

Artikelen

C.A. Goudsmit, 36-2, p. 133-143

Naar een integratie van de gelijkebehandelingswetten: een eerste oriëntatie

J.H. Gerards, 36-2, p. 144-158

Nieuwe ronde, nieuwe kansen: naar een ‘semi-open’ systeem van gelijkebehandelingswetgeving?

H.M.T. Holtmaat & G.Th. Terpstra, 36-2, p. 159-173

Leve de pluriformiteit bij discriminatiebestrijding. Een kritiek op het ideaal van een uniforme aanpak van verschillende discriminatiegronden

A.C. Hendriks & A.B. Terlouw, 36-2, p. 174-185

Meervoudige discriminatie, een veelzijdig probleem

L.B. Waddington, 36-2, p. 186-198

Reasonable Accommodation – Time to Extend the Duty to Accommodate Beyond Disability?

A.G. Veldman, 36-2, p. 199-214

Speciale maatregelen en positieve acties in de Europese en Nederlandse rechtsordes

G. Th. Terpstra, 36-2, p. 215-225

De veelzijdige werkelijkheid achter het ‘enkele feit’. Pleidooi voor fundamentele doordenking van alternatieven voor de ‘enkele-feitconstructie’ in het gelijkebehandelingsrecht

J. Vrielink & S. Sottiaux, 36-2, p. 226-240

Discrimineert de Nederlandse discriminatiewet? De Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving getoetst aan de rechtspraak van het Belgisch Grondwettelijk Hof