Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 38, 2013, Nummer 2

Redactioneel

Redactie, 38-2, p. 189-192

Grondrechtenbescherming in de EU: hoever moet de Europese arm reiken?

Artikelen

A.A. al Khatib, 38-2, p. 193-211

Het originalisme, een potentiële legitimiteitsbron voor Straatsburg? Over het originalisme als alternatief voor de ‘living instrument’- benadering van het EHRM

J. Krommendijk, 38-2, p. 212-228

De beperkte effectiviteit van de aanbevelingen van het VN-Mensenrechtencomité in Nederland nader bekeken en verklaard

A.J. Nieuwenhuis, 38-2, p. 229-250

Hate speech in Washington en in Straatsburg. Een vergelijking tussen de First Amendment-doctrine en de jurisprudentie van het EHRM

Beschouwingen

J.G. Vrielink, 38-2, p. 251-268

Het bedekte gelaat van de Belgische Grondwet. Het Belgisch Grondwettelijk Hof en het ‘boerkaverbod’

Annotaties

M.M. Groothuis, 38-2, p. 269-282

Gerechtshof Arnhem 18 september 2012, A. t. B. en Stichting Slachtoffers Iatrogene, Nalatigheid-Nederland Onrechtmatige publicatie over arts op website

B. Roorda, 38-2, p. 283-298

Rb. Amsterdam 5 oktober 2012, Shell Nederland t. Stichting Greenpeace & Shell-vennootschappen t. Stichting Greenpeace, Burgerlijke ongehoorzaamheid als juridische rechtvaardigingsgrond?

Actualiteiten

J.P. Loof, M.L. van Emmerik & J. Uzman, 38-2, p. 299-313

Mensenrechten-actualiteiten.NL

M. den Heijer & R.A. Lawson, 38-2, p. 314-321

Chroniques Strasbourgeoises

J. Silvis, 38-2, p. 322-323

Zicht op Straatsburg (1)

L. Heide-Jørgensen & J. Dias, 38-2, p. 324-331

Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Januari – medio maart 2013

M.K. Bulterman & C. ten Dam, 38-2, p. 332-340

Europese Unie en mensenrechten

Th. van Boven, 38-2, p. 341-343

The Justice Agenda of the ICJ in the Twenty-First Century, speech at the ICJ 17th World Congress, 11-12 December 2012

Redactie, 38-2, p. 344-352

The ICJ Declaration on Access to Justice and Right to a Remedy in international human rights systems, ICJ 17th World Congress, 11-12 December 2012