Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 39, 2014, Nummer 2

Redactioneel

Redactie, 39-2, p. 147-149

De nieuwe Wmo en de zorgelijke verhouding tussen decentraal maatwerk en mensenrechten

Artikelen

A.C. Hendriks, 39-2, p. 151-181

Recht op leven en recht op een zelfgekozen dood: een toetsing van de Nederlandse Euthanasiewet aan het EVRM

H.J. van Harten & H.A.M. Grootelaar, 39-2, p. 182-200

Doorwerking van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie in de Nederlandse rechtspraak: een kwantitatieve stand van zaken

Annotaties

H.M.T. Holtmaat, 39-2, p. 201-217

College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2013-99, Het College voor de Rechten van de Mens over seksuele intimidatie als een vorm van ongelijke behandeling op grond van geslacht en over de menselijke waardigheid. Hoe het College door de bomen het bos niet meer ziet

Actualiteiten

J.E. Bonneur, A.M. van Eijndhoven, C.J. Kramer, E.M. van Weele & J.P. Loof, 39-2, p. 219-229

Mensenrechten-actualiteiten.NL

F.M.J. den Houdijker, A.S.H. Timmer & J. Uzman, 39-2, p. 230-235

Chroniques Strasbourgeoises

J. Silvis, 39-2, p. 236-240

Zicht op Straatsburg (7)

NJCM/ICJ-berichten

, 39-2, p. 243-245

Verslag studieavond. Producten uit de Israëlische nederzettingen