Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 40, 2015, Nummer 2

Beschouwingen

D.C. Houtzager & A. Swarte, 40-2, p. 165-191

Kroniek gelijke behandeling 2014. Gelijke behandeling de balans opgemaakt

Opinie(s)

J.P. Loof, 40-2, p. 225-227

Mensenrechten naleven, ook daar waar dat moeite kost. Zorgt het Actieplan Mensenrechten van minister Plasterk nu echt voor een steviger mensenrechtenbescherming in Nederland?

Mini Special: De toetreding van de EU tot het EVRM: Reacties op het HvJ-EU advies

S.A. de Vries, 40-2, p. 193-202

Het negatieve advies van het Europees Hof van Justitie over de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens nader beschouwd

H. van Eijken & S.A. de Vries, 40-2, p. 203-211

Het advies van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de toetreding tot het EHRM

A.W.H. Meij, 40-2, p. 212-214

Het advies over de EU-toetreding tot het EVRM: opmerkingen over de exclusieve bevoegdheid van het Hof van Justitie

C. Ryngaert, 40-2, p. 215-218

Het advies over de EU-toetreding tot het EVRM: overwegingen betreffende het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid

L.F.M. Besselink, 40-2, p. 219-224

Wat nu? Enkele constitutionele overwegingen

Actualiteiten

J.E. Bonneur, A.M. van Eijndhoven, E.B. van de Loo, E.M. van Weele & J.P. Loof, 40-2, p. 229-241

Mensenrechten-actualiteiten.NL

F.M.J. den Houdijker, A.S.H. Timmer & J. Uzman, 40-2, p. 245-251

Chroniques Strasbourgeoises

J. Silvis, 40-2, p. 252-255

Zicht op Straatsburg (13)

M.K. Bulterman, C. ten Dam & M. de Mol, 40-2, p. 256-264

Europese Unie en mensenrechten: januari – maart 2015