Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 41, 2016, Nummer 2

Artikelen

F.M.J. den Houdijker, 41-2, p. 121-147

Het alcoholslotprogramma, de rechter en artikel 6 EVRM: over de opkomst en ondergang van een bestuursrechtelijke (straf)maatregel

Special: Positieve verplichtingen

M.P. Beijer & E.C. Gijselaar, 41-2, p. 149-150

Woord vooraf

L. Lavrysen, 41-2, p. 151-159

Naar een hogere toetsingsintensiteit bij positieve verplichtingen onder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

B. de Wilde, 41-2, p. 160-173

De rol van positieve verplichtingen bij de totstandkoming van Nederlandse strafwetgeving

E.C. Gijselaar, 41-2, p. 174-187

Positieve verplichtingen om feitelijke maatregelen te nemen: voldoet het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht?

S.J. Somers, 41-2, p. 188-196

Naar een meer ontradend privaatrecht? Bestaat er een positieve verplichting om via privaatrechtelijke procedures private personen te ontraden elkaars mensenrechten te schenden?

D.G.J. Sanderink, 41-2, p. 197-203

De doorwerking van positieve verplichtingen in vergunningstelsels

M.B. Beijer, 41-2, p. 204-219

De doorwerking van positieve verplichtingen bij de bescherming van fundamentele rechten in het EU-recht: een conflict met de begrensde bevoegdheden van de EU?

Actualiteiten

J.E. Bonneur, A.M. van Eijndhoven, S. Korting, E.B. van de Loo, J.P. Loof & J. Naber, 41-2, p. 221-232

Mensenrechten-actualiteiten.NL

W.B. van Bockel & J. Uzman, 41-2, p. 233-241

Chroniques Strasbourgeoises

B.E.P. Myjer, 41-2, p. 242-244

Myj/mering van een typische alpha: over stemverhoudingen en separate opinions

J. Silvis, 41-2, p. 245-248

Zicht op Straatsburg (17)