Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 42, 2017, Nummer 2

In deze uitgave onder meer een special over de levenslange gevangenisstraf. Verder is er aandacht voor de vrijheid van meningsuiting en betoging, gegevensbescherming en de ‘homo digitalis’ en de motiveringsplicht bij niet-verwijzen van prejudiciële vragen.

Het inloggen voor leden is nog niet gereed. Dit wordt voor einde 2017 verwacht.

Artikelen

J.T. Claassen, 42-2, p. 127-145

De prejudiciële en het recht op effectieve rechtsbescherming: naar een Europese motiveringsplicht voor niet-verwijzende rechters?

A. Nieuwenhuis, 42-2, p. 146-168

Tussen woord en daad, een onderzoek naar de reikwijdte van het recht op vrijheid van meningsuiting en betoging

L. Moerel & C. prins, 42-2, p. 169-173

Discussie over gegevensbescherming en de ‘homo digitalis’: repliek

B. van der Sloot, 42-2, p. 174-182

Discussie over gegevensbescherming en de ‘homo digitalis’: dupliek

Special Levenslange gevangenisstraf

P. Jacobs & R.A. Lawson, 42-2, p. 183-184

Woord vooraf

M. Diemer, 42-2, p. 185-187

Levenslang als momentopname

P. Jacobs, 42-2, p. 188-204

Licht aan het einde van de tunnel voor de levenslang gestrafte? De door de staatssecretaris voorgestelde en reeds doorgevoerde wijzigingen in de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf beschouwd in het licht van artikel 3 EVRM

M. de Hoon, J. Fraser & M. Taylor, 42-2, p. 205-219

Levenslange uitzichtloosheid in internationaal perspectief

T. Kodrzycki, 42-2, p. 220-230

Het recht op hoop

E. Masthoff, 42-2, p. 231-234

Levenslang vanuit het perspectief van een forensisch psychiater

M. Liem & P. Schuyt, 42-2, p. 235-246

Tussentijdse toetsing bij levenslange gevangenisstraf: Amerikaanse ‘lessons to be learned’

J. Keijzer, 42-2, p. 247-249

Levenslang is levenslang!

Actualiteiten

J. Bonneur, V. Burmistrova, A. van Eijndhoven, J. Loof, J. Naber & E. van Weele, 42-2, p. 251-259

Mensenrechten-actualiteiten.nl

M.K. Bulterman, C. ten Dam & M. de Mol, 42-2, p. 262-279

Kroniek Europese Unie en mensenrechten

V.W. Vleugel & R. Mohrlein, 42-2, p. 280-296

VN-Kroniek