Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 44, 2019, Nummer 2

In deze uitgave onder meer een verslag van het seminar over de zaak Milieudefensie tegen Shell, een gesprek met Sari Tollenaar en aandacht voor de wijziging van het communicatiegeheim in de Grondwet.

Artikelen

T. Loenen, 44-2, p. 103-128

Vijf jaar klachtrecht onder het Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten. Een analyse van de jurisprudentie in het licht van het debat over rechterlijke toetsing aan sociale rechten

M. Julicher , 44-2, p. 129-158

De wijziging van het communicatiegeheim in de Grondwet: een gemiste kans?

Beschouwingen

C. Grütters & A. Terlouw, 44-2, p. 159-170

Niet te geloven!

D. Dotsios, A. K. van den Heuvel, M. Kok & K. M. Lehmann, 44-2, p. 263-267

Verslag NJCM-seminar. Milieudefensie t. Shell. De verantwoordelijkheid van bedrijven voor de mensenrechtelijke gevolgen van klimaatverandering

Mensenrechtenmens

W.R. Vink , 44-2, p. 171-175

Mensenrechtenmens(en). In gesprek met Sari Tollenaar: complexiteit, begrip en een open blik

Actualiteiten

V. Burmistrova, A.M. van Eijndhoven, J.P. Loof, J.J.M. Naber, L. Roorda & A. Smid, 44-2, p. 177-184

Mensenrechten-actualiteiten.NL

C. ten Dam, L. van Heijningen & M. de Mol, 44-2, p. 185-201

Kroniek Europese Unie en grondrechten: december 2018 – februari 2019

H. Roskam, S. Starrenburg & A. Vermeer, 44-2, p. 202-223

Tussen New York en Geneve: VN-Kroniek januari – maart 2019

J. Schukking, 44-2, p. 224-228

Straatsburg InZicht (4) – Single judge decisions

NJCM/ICJ-berichten

A.G.P. van den Brandt , 44-2, p. 250-262

Tijd voor hernieuwde duidelijkheid. Verslag 18e congres ICJ

D. Dotsios, A. K. van den Heuvel, M. Kok & K. M. Lehmann, 44-2, p. 263-267

Verslag NJCM-seminar. Milieudefensie t. Shell. De verantwoordelijkheid van bedrijven voor de mensenrechtelijke gevolgen van klimaatverandering