Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 46, 2021, Nummer 2

In deze uitgave onder meer aandacht voor de autonome patiënt na 70 jaar EVRM, de Digital Service Act en de vrijheid van meningsuiting, de toegankelijkheid van maatschappelijke ondersteuning in Nederlandse krimpgemeenten en de identiteitsverklaring bij toegang tot een school.

Artikelen

H.B. van Kolfschooten, M.M. Spaander & J. Legemaate, 46-2, p. 113-130

Rode draad 70 jaar EVRM: De autonome patiënt na 70 jaar EVRM: van dwangpsychiatrie naar gentechnologie?

M. Klos, 46-2, p. 131-150

De Digital Services Act: implicaties voor het recht op vrijheid van meningsuiting van gebruikers van onlineplatforms

L.I. van der Meulen, 46-2, p. 151-169

Gemeenten in nood: een mensenrechtenperspectief op de toegankelijkheid van maatschappelijke ondersteuning in Nederlandse krimpgemeenten

Beschouwingen

M. Laemers, 46-2, p. 171-185

Identiteitsverklaring toelaatbaar bij toelating tot een school?

Actualiteiten

V. Burmistrova, A. Hoogenboom, L.M. Huijbers & J.R.E.. Stolk, 46-2, p. 187-194

Mensenrechten-actualiteiten.NL

L.R. Glas, K. van der Pas & C.M.S. Loven, 46-2, p. 195-207

Chroniques Strasbourgeoises

J.G.H.M. van den Biggelaar, L.F. Ludwig & J. van Wermeskerken, 46-2, p. 208-219

Tussen New York en Genève: VN-kroniek

NJCM/ICJ-berichten

A. Yayla & N. Kok, 46-2, p. 221-223

Verslag NJCM-webinar ‘Kindvriendelijke opvang van gevluchte kinderen in Nederland’