Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 26, 2001, Nummer 2

Artikelen

P.J. Baauw, 26-2, p. 149-156

Getuigen en bewijsmateriaal

J.C.M. Leijten, 26-2, p. 157-164

Nationale en supranationale rechtspraak – tegenspraak of samenwerking?

Th.A. de Roos, 26-2, p. 165-168

Het Doorson-arrest voorbij. Een verlate annotatie ter ere van Egbert Myjer

L.F.M. Verhey, 26-2, p. 169-189

De organisatie van het Openbaar Ministerie: enkele beschouwingen mede in het licht van het EVRM

Rechtspraak

H.D. Ploeger, 26-2, p. 190-199

Hoge Raad 28 april 2000, Erven Van Hese t. Koninklijke Schelde Groep BV, Toepassing verjaringstermijn bij verborgen schade

P.R. Rodrigues, 26-2, p. 200-207

Hoge Raad 13 juni 2000, Asielzoekers, discotheken en rassendiscriminatie

W. Ferdinandusse en A. Nollkaemper, 26-2, p. 208-221

Gerechtshof Amsterdam 6 juli 2000, Dedovic e.a. t. Kok, De Grave, Van Aartsen, NAVO-bombardementen op Joegoslavië onrechtmatige daad?

E. Myjer, 26-2, p. 222-226

EHRM 10 oktober 2000, Holder t. Nederland, VIPS en betekeningsperikelen

E. Myjer, 26-2, p. 227-231

EHRM 7 december 2000, Zoon t. Nederland, Geen Straatsburgs staartje aan kopstaartvonnis

L.J.M. Ling Ket On & J.T.J. Struyker Boudier, 26-2, p. 232-250

(Niet-)ontvankelijkheidsbeslissingen EHRM in zaken tegen Nederland