Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 30, 2005, Nummer 3

Artikelen

E.H. Hulst, 30-3, p. 259-275

Euthanasiewet zet druk op grondrechten. Versterk rol en bevoegdheden Inspectie voor de Gezondheidszorg

Rechtspraak

L. Stevens, 30-3, p. 295-305

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 28 oktober 2003, M.C. t. Bulgarije, Seksuele autonomie ook beschermd door het recht op privacy

A.C. Hendriks, 30-3, p. 306-315

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 12 oktober 2004, Ásmundsson t. IJsland, Ontnemen arbeidsongeschiktheidsuitkering gaat hof te ver

P.H.P.H.M.C. van Kempen, 30-3, p. 316-326

Europees Hof van de Rechten van de Mens 27 oktober 2004 en 22 juli 2003, Edwards & Lewis t. het Verenigd Koninkrijk, Geheimhouding van informatie. Een niet-terroristische aanslag op de mogelijkheid tot AIVD-medewerking aan de strafrechtspleging?

M. Hagens, L. van Lent & J. Lindeman, 30-3, p. 327-344

Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: vierde kwartaal 2004: oktober – december

Informatie & Achtergronden

T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik & J.P. Loof, 30-3, p. 345-355

Mensenrechten-actualiteiten.NL

A. Buyse & R.A. Lawson, 30-3, p. 356-363

Chroniques Strasbourgeoises

B.E.P. Myjer, 30-3, p. 364-366

Straatsburgse Myj/meringen: Tweetalig

M. van der Liet-Senders & K. Arambulo, 30-3, p. 367-370

VN-nieuws

Redactie, 30-3, p. 371-372

Nieuws: Verslag studieavond ‘De zorgverzekeringswet en de gevolgen voor verzekerden’

Redactie, 30-3, p. 373-373

NJCM-commentaar op het AIV-advies over de Verenigde Naties en de Rechten van de Mens (Advies nr. 38)

Bijdragen NJCM- Studieavond Toekomst Europees Hof voor de Rechten van de Mens

J.H. Gerards, 30-3, p. 276-276

Ter toelichting

A.G. Castermans, 30-3, p. 277-284

Een bredere aanpak van bescherming tegen ongelijke behandeling

J.E. Goldschmidt, 30-3, p. 285-294

Gelijke behandeling in Europa: een grondrecht apart? Toezicht op gelijke behandeling