Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 31, 2006, Nummer 3

Redactioneel

Redactie, 31-3, p. 301-303

Deense cartoons en de toon van het debat

Artikelen

J. van der Velde, 31-3, p. 304-338

De collectieve klachtenprocedure onder het Europees Sociaal Handvest

Rechtspraak

W.E.C.A. Valkenburg, 31-3, p. 339-349

EHRM 4 oktober 2005, Shannon t. Verenigd Koninkrijk, Nemo tenetur-beginsel na ‘criminal charge’ in samenhangende zaken

A.C. Hendriks, 31-3, p. 350-364

EHRM 7 februari 2006, D.H. e.a. t. Tsjechië, Niets mis met speciaal onderwijs voor Roma?

E. Altena, T. Dopheide & M. Kuijer, 31-3, p. 365-384

(Deels) Niet-ontvankelijkheidsbeslissingen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in zaken tegen Nederland: 1 augustus 2003 – 1 oktober 2005

J. Lindeman, L. Schutte & M.L. Vermeulen, 31-3, p. 385-401

Kroniek Jurisprudentie EHRM: vierde kwartaal 2005: juli – september 2005