Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 32, 2007, Nummer 3

Redactioneel

Redactie, 32-3, p. 261-262

Van trouwambtenaren en ambtenarentrouw

Artikelen

J. de Vries, 32-3, p. 263-273

Seksueel geweld tegen vrouwen in Congo. De kloof tussen internationaal recht en daadwerkelijke implementatie van het recht

H. Battjes, 32-3, p. 274-298

Straatsburg en het migratierecht

Rechtspraak

J. Brouwer & A.E. Schilder, 32-3, p. 299-309

Hoge Raad 17 oktober 2006, De niet aangemelde demonstratie

A.K. de Keizer, 32-3, p. 310-323

Hoge Raad 22 december 2006, Hoge Raad staat verslechtering van vervoersysteem voor gehandicapten toe

E. van Sliedregt, 32-3, p. 324-339

Hof ’s-Gravenhage 29 januari 2007, Afghaanse Zaken. Over 1F- beschikkingen en de vervolging van oorlogsmisdadigers in Nederland

O. Luiken, 32-3, p. 340-353

Rb. Utrecht 1 augustus 2006, School op reformatorische grondslag weigert leerling vanwege religieuze opvatting ouders

P.H.P.H.M.C. van Kempen, 32-3, p. 354-370

EHRM 11 juli 2006, Jalloh t. Duitsland, Relatieve ondergrens artikel 3 EVRM en verruiming nemo tenetur-beginsel

J.M.W. Lindeman, L. Heide-Jørgensen, R.J. Uhl & C.P.J. Wijnakker, 32-3, p. 371-382

Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: vierde kwartaal 2006