Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 33, 2008, Nummer 3

Redactioneel

Redactie, 33-3, p. 327-328

Het verschoningsrecht van advocaten bedreigd

Artikelen

I. Westendorp, 33-3, p. 329-344

Vrouwen en huisvesting. Is er ook een probleem in Nederland?

M. Busstra, 33-3, p. 345-363

Eigen verantwoordelijkheid bij mensenrechten: een verkenning binnen het EVRM-systeem

J.E.B. Coster van Voorhout & A.A. Franken, 33-3, p. 364-374

Communicatie tussen raadsman en verdachte: Straatsburgse uitgangspunten en Nederlandse problemen

Rechtspraak

J.A.M.A. Sluysmans, 33-3, p. 375-384

Gerechtshof Arnhem 29 augustus 2006, Eindspel varkensrechten: een ‘individuele en buitensporige last’

J.H.G.E van Hedel, 33-3, p. 385-392

Rb Amsterdam 24 mei 2007, Werkloze boerkadraagster

A.C. Hendriks en F.M.J. den Houdijker, 33-3, p. 393-407

EHRM 4 december 2007, Dickson t. het Verenigd Konikrijk, Ook gedetineerde mag zich voortplanten, maar heeft geen recht op seks

C.F. van Drumpt, L. Heide-Jørgensen, R.J. Uhl & C.P.J. Wijnakker, 33-3, p. 408-422

Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: vierde kwartaal 2007 tot en met februari 2008

Informatie & Achtergronden

T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik & J.P. Loof, 33-3, p. 423-436

Mensenrechten-actualiteiten.NL

M. den Heijer & R.A. Lawson, 33-3, p. 437-441

Chroniques Strasbourgeoises

E. Meyjer, 33-3, p. 442-446

Straatsburgse Myj/meringen: internationale rechter met tenminste basiskennis van het internationaal recht

A.M.H. Vermeer-Künzli, 33-3, p. 447-453

VN-kroniek: tussen New York en Genève