Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 34, 2009, Nummer 3

Redactioneel

Redactie, 34-3, p. 243-245

Nederland door de ogen van de Europese Mensenrechtencommissaris

Dissenting opinion(s)

J.P. Loof, 34-3, p. 246-248

Over Balkenende-IV, strafoplegging, amvb’s en (de geest van) de Grondwet

Rechtspraak

A.P.M. Coomans, 34-3, p. 249-255

Rb. Maastricht, Sector Kanton – Locatie Heerlen 25 juni 2008, Erkenning van het recht op water als mensenrecht

L.J. Koffeman & N.R. Koffeman, 34-3, p. 256-267

EHRM 23 september 2008, Ahtinen t. Finland, In dienst treden van de kerk; afstand doen van rechten?

H.-M.Th.D. ten Napel, 34-3, p. 268-280

EHRM 6 november 2008, Leela Förderkreis E.V. e.a. t. Duitsland, Een bevoegdheid van de staat tot preventief optreden terzaken van nieuwe religieuze bewegingen

M.M. Groothuis, 34-3, p. 281-289

EHRM 2 december 2008, K.U. t. Finland, Beschermen van minderjarigen op internet – positieve verplichting voor de staat

L. Heide-Jørgensen & R.J. Uhl, 34-3, p. 290-298

Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: midden-februari – midden maart 2009

H.R. Kranenborg, 34-3, p. 299-310

HvJ EG 16 december 2008, Tietosuojavaltuutettu t. Satakunnan Markkinapörssi Oy, Hof van Justitie spreekt zich (niet) uit over de afstemming van gegevensbescherming en de vrijheid van meningsuiting

Informatie & Achtergronden

T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik & J.P. Loof, 34-3, p. 311-320

Mensenrechten-actualiteiten.NL

M. den Heijer & R.A. Lawson, 34-3, p. 321-324

Chroniques Strasbourgeoises

E. Myjer, 34-3, p. 325-327

traatsburgse Myj/meringen: Seperate opinions (2)

A. Vermeer-Künzli, 34-3, p. 328-334

Kroniek Verenigde Naties