Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 36, 2011, Nummer 3

Redactioneel

Redactie, 36-3, p. 301-304

Van griffierechten en overheidsplichten

Artikelen

J.G. Brouwer en A.E. Schilder, 36-3, p. 307-324

Woonoverlast en de persoonlijke levenssfeer. Naar een balans tussen bescherming en beperking

Dissenting opinion(s)

T.H.P. Baudet, 36-3, p. 305-306

Er is wel degelijk een probleem met het EHRM

Annotaties

M.T.C. de Vries, 36-3, p. 325-338

Centrale Raad van Beroep 8 februari 2010 Re-integratietrajecten: een schending van het verbod van verplichte arbeid?

S.W.E. Rutten, 36-3, p. 339-348

EHRM 2 november 2010, Åžerife YiÄŸit t. Turkije, Geen bescherming van imamhuwelijk in Turkije

N.R. Koffeman, 36-3, p. 349-376

EHRM 16 december 2010, A, B en C t. Ierland, Het Ierse abortusverbod en het EVRM; is uitbesteding de nieuwe norm?

A.C. Hendriks, 36-3, p. 377-388

EHRM 20 januari 2011, Haas t. Zwitserland, Recht op levensbeëindiging maar geen recht op toegang tot dodelijke geneesmiddelen