Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 37, 2012, Nummer 3

Redactioneel

Redactie, 37-3, p. 291-294

TBS-onderzoek: niet goedschiks, dan maar kwaadschiks?

Artikelen

J. Morijn & P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt, 37-3, p. 295-310

Niet-rechterlijke handhaving van het EU-Grondrechtenhandvest: een analyse van de eerste stappen

Beschouwingen

J. Sperling, 37-3, p. 311-320

Leerlingen in het speciaal onderwijs en de toepassing van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte: pleidooi voor een andere CGB-benadering

Annotaties

A. Keizer, 37-3, p. 321-337

EHRM (Grote Kamer) 12 september 2011, Palomo Sánchez e.a. t. Spanje, Vrijheid van meningsuiting vs vakbondsvrijheid

A.C. Hendriks, 37-3, p. 338-352

EHRM (Grote Kamer) 17 januari 2012, Stanev t. Bulgarije, Grote Kamer constateert ernstige schending EVRM bij gedwongen verblijf in onhygiënische en vervallen psychiatrische inrichting

Actualiteiten

Jan-Peter Loof, Michiel van Emmerik & Jerfi Uzman, 37-3, p. 353-369

Mensenrechten-actualiteiten.nl

M. den Heijer & R.A. Lawson, 37-3, p. 370-373

Chroniques Strasbourgeoises

E. Myjer, 37-3, p. 374-375

Straatsburgse Myj/meringen: Het panel van artikel 43 EVRM

C.F. van Drumpt & C.P.J. Wijnakker, 37-3, p. 376-382

Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: februari 2011 tot en met half maart 2012