Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 38, 2013, Nummer 3

Redactioneel

Redactie, 38-3, p. 357-360

Kindermishandeling: stop het slaan, maar voorkom het doorslaan

Artikelen

B. van der Sloot, 38-3, p. 361-380

Tussen feit en fictie, of over het recht om te trouwen en een gezin te stichten: een jurisprudentieanalyse van artikel 12 EVRM

M.M. van Essen, 38-3, p. 381-398

Recht op vergoeding van affectieschade; een fundamenteel mensenrecht? De betekenis van de rechtsontwikkelingen op Europees niveau voor het recht op vergoeding van affectieschade in Nederland

Annotaties

L.C. Groen, 38-3, p. 399-418

EHRM 15 januari 2013, Eweida e.a. tegen Verenigd koninkrijk Religieuze uitingen op de werkvloer: Eweida e.a. tegen Verenigd Koninkrijk

Actualiteiten

J.P. Loof, M.L. van Emmerik & J. Uzman, 38-3, p. 419-431

Mensenrechten-actualiteiten.NL

M. den Heijer & R.A. Lawson, 38-3, p. 432-437

Chroniques Strasbourgeoises

J. Silvis, 38-3, p. 438-440

Zicht op Straatsburg (2)

C. van Drumpt, 38-3, p. 441-445

Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Medio maart 2013 tot mei 2013

A. Vermeer-Künzli, 38-3, p. 446-456

Tussen New York en Genève. VN-Kroniek