Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 39, 2014, Nummer 3

Redactioneel

Redactie, 39-3, p. 249-251

Het EU-Hof van Justitie als privacywaakhond die durft door te bijten

Artikelen

J.A.M.A Sluysmans & R.L. de Graaff, 39-3, p. 255-271

Ontwikkelingen in het eigendomsbegrip onder artikel 1 Eerste Protocol

Beschouwingen

J.E. Goldschmidt, 39-3, p. 273-292

Ruim één jaar College voor de Rechten van de Mens – een tussenbalans. Beeld van een nieuw instituut

Ch. Van der Bas & A. Swarte, 39-3, p. 293-322

Kroniek gelijke behandeling 2013. ‘Het recht op gelijke behandeling en de maatschappelijke werkelijkheid’

Annotaties

P.E. de Morree, 39-3, p. 323-353

EHRM 17 december 2013, Perinçek t. Zwitserland, Een nieuwe uitdaging voor het Hof: strafrechtelijke veroordeling voor het ontkennen van de Armeense genocide

Actualiteiten

J.E. Bonneur, A.M. van Eijndhoven, C.J. Kramer, E.M. van Weele & J.P. Loof, 39-3, p. 355-364

Mensenrechten-actualiteiten.NL

F.M.J. den Houdijker, A.S.H. Timmer & J. Uzman, 39-3, p. 365-371

Chroniques Strasbourgeoises

J. Silvis, 39-3, p. 372-375

Zicht op Straatsburg (8)

C. ten Dam & M. de Mol, 39-3, p. 376-383

Europese Unie en mensenrechten: november 2013 – maart 2014

I.S.M.A. Swerissen & V.W. Vleugel, 39-3, p. 384-397

Tussen New York en Genève. VN-Kroniek

NJCM/ICJ-berichten

, 39-3, p. 404-407

Verslag NJCM-seminar. Europeanizing Human Rights Advocacy