Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 40, 2015, Nummer 3

Artikelen

J. Allers, 40-3, p. 277-295

Bezuinigingen in het licht van sociale grondrechten

J.H. Gerards, 40-3, p. 296-315

De EHRM-rechtspraak als richtsnoer. Een reality check aan de hand van de wetsvoorstellen over gedwongen zorg

Actualiteiten

E. Myjer, 40-3, p. 317-318

In dierbare herinnering: Leo Meijers (1929-2015)

J.E. Bonneur, A.M. van Eijndhoven, C.J. Kramer, E.B. van de Loo & J.P. Loof, 40-3, p. 319-334

Mensenrechten-actualiteiten.NL

M.K. Kuijer & B. de Wilde, 40-3, p. 335-355

Kroniek Straf(proces)recht en mensenrechten: 2014

J. Silvis, 40-3, p. 356-360

Zicht op Straatsburg (14)

I.S.M.A. Swerissen & V.W. Vleugel, 40-3, p. 361-376

Tussen New York en Genève: VN-Kroniek

NJCM/ICJ-berichten

Werkgroep Vreemdelingenrecht van het NJCM, 40-3, p. 377-383

Verslag NJCM-seminar. Arbeidsmigranten uitgebuit. De rol van de uitzendbranche